Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sağmal ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sağmal anlamı
sf. 1. Süt veren, sağılan, sağımlı. 2. is. Bol süt veren inek: "İri Hollanda cinsi sağmallardı, günde 42 - 45 kiloGram arası süt verirlerdi." -N. Cumalı. 3. mec. Sömürülen, kendisinden çıkar sağlanılan (kimse, ülke vb.).

Türkçe - İngilizce

sağmal anlamı
sıfat
1) milch

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sağmal anlamı
Sağımlık hayvan

Kars

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Sağmal anlamı
Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

sağmal eş anlamlısı

sağımlı
sf. Süt veren, sağmal.

"sağmal" için örnek kullanımlar

ayrılan bölgede bağcılık yapılmış, sağmal inekler yetiştirilmek üzere Velibey (Demirkapı), Ferhatpaşa ve Cicoz adlı çiftlikler kurulmuştur.
Kaynak: Bayrampaşa
3.790 baş olan büyükbaş hayvanın 2.115 civarındaki sağmal Holştein ırkıdır. İlçemizde üreticilerin ürettikleri sütleri Ereğli'de bulunan
Kaynak: Halkapınar
Ayrıca son krizden sonra azalmış da olsa besicilik ve sağmal inek yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılık yapılmamaktadır.
Kaynak: Salur, Zile

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.