Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sığ ne demek?

 - 3 sözlük, 8 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

sığ anlamı
sf. 1. Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.): "Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar." -S. F. Abasıyanık. 2. mec. Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: Sığ düşünce.

Türkçe - İngilizce

sığ anlamı
sıfat
1) shallow
2) fordable
3) shoaly

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sığ anlamı
Çukur yerlere toplanan kar yığını.

Söğüt -Denizli
Çepni *Gemerek -Sivas
Kuruhöyük *Boğazlıyan -Yozgat

sığ anlamı
Ahırla oda arasındaki dar aralık, koridor.

-Kastamonu

sığ anlamı
1.Dolu çuvalın ağzı bağlanırken ipin kaymasını önlemek amacıyla sokulan ince, sert sopa. 2.Örgü şişi.
sığ anlamı
Sazlık, bataklık.

*Eğridir -Isparta

sığ anlamı
Etek ucu çevresi.

Selçikli *Akhisar -Manisa

sığ anlamı
Sel sularının getirdiği mil yığını.

Nefsiköseli *Görele Giresun

"sığ" için örnek kullanımlar

Müzik olmasaydı daha sığ yaşar belki daha çok hata yapardım dedi.
Music lives in shallow, perhaps even more so than the error had not said I would do.
Kaynak: magazinkolik.com
Toplantıda konuşan Özince, Türkiye'de sermaye piyasasının dünyaya göre çok sığ olduğunu söyledi.
Özince Speaking at the meeting, said it was too shallow to the world capital markets in Turkey.
Kaynak: haber.stargazete.com
Gerek çocuk filmlerine ilgi duyan yönetmenlerin azlığından, gerekse yapımcıların yatırım yapmaktan kaçınmasından sığ kaldı bu alan.
Both the lack of directors who are interested in children's films, as well as producers should avoid investing in this area was shallow.
Kaynak: haberekspres.com.tr
Haftanın ilk işlem günlerinde açıklanan önemli bir veri bulunmamasının da etkisiyle sığ bir hareketlilik altın fiyatlarında ön plana çıkmakta.
Described in the first trading days of the week due to the lack of data is an important activity shallow gold prices come to the fore.
Kaynak: ekoayrinti.com
Tuz Gölü, yüzölçümü bakımından Türkiye 'nin ikinci büyük ve en sığ gölüdür. İç Anadolu Bölgesi 'nde Ankara , Konya ve Aksaray illerinin
Kaynak: Tuz Gölü
Koy, göl, deniz veya okyanusların karaların içine doğru yaptığı görece sığ girinti. Küçük koylar Fırtınalı havalarda deniz taşıtlarına
Kaynak: Koy
Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR (G round P enetrating R adar), yeraltının sığ tabakalarının (ilk 0-40 metre) araştırılmasında
Kaynak: GPR
Cava Denizi (Endonezce : Laut Java) Sunda Kayalığı 'nda bulunan sığ (derinliği az olan) bir denizdir (310.000 km²). Kuzeyinde Borneo ,
Kaynak: Cava Denizi
Mavna (ya da Mauna), daha çok korunaklı veya iç suyollarında yük taşımakta veya sığ limanlarda gemilerin yükleme-boşaltma işlemlerinde
Kaynak: Mavna
Arafura Denizi, Hint Okyanusu 'nun doğusunda 650.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan sığ deniz dir. Batısındaki Timor Denizi ile
Kaynak: Arafura Denizi
Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia), Threskiornithidae familya sından sığ suların büyük, beyaz, uzun adımlı, benzersiz gagalı ve balıkçıl
Kaynak: Bayağı kaşıkçı
Kırşehir'in 35 kilometre doğusunda bulunan sığ Seyfe Gölü, 15 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Denizden 1080 metre yükseklikte
Kaynak: Seyfe Gölü
Bozkırkurdu, Hermann Hesse 'nin, toplumun sığ değer yargılarına ve kişiliksiz, yüzeysel yaşamına uyum sağlayamayan bir insanı anlatan bir
Kaynak: Bozkırkurdu (roman)
Carpentaria Körfezi, Büyük Okyanus un parçası olan Arafura Denizi nin Avustralya 'nın kuzeydoğu kıyısında oluşturduğu sığ, dik köşeli
Kaynak: Carpentaria Körfezi
IJsselmeer (Frizyece : Iselmar), Hollanda 'nın kuzey ve orta kesiminde sığ bir tatlı su gölüdür. Üzerine kurulan Afsluitdijk Barajı ile
Kaynak: IJsselmeer
Adriyatik Denizi 'nde, Akdeniz 'in en kuzeyinde yer alan sığ körfez. Venedik Körfezi 'nin bir parçası olan koy İtalya , Slovenya ve
Kaynak: Trieste Körfezi
Mostra, jeoloji de herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökelti ler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan
Kaynak: Mostra
Turta, küçük tepsi benzeri sığ bir kabın içine yayılan (kumlu, katmerlenmiş ya da bisküvi) hamur a tatlı (meyve , krema ) ya da tuzlu
Kaynak: Turta
Kayalık bir havzada sığ olarak yer alır, mesafe olarak 340 km Krasnoyarsk a , 160 km Abakan şehri ve istasyonuna uzaklıktadır.
Kaynak: Şira Gölü
Karataş Gölü Burdur sınırlarında olmasına rağmen Antalya - Serik bölgesine daha yakın bir yerde bulunan küçük ve sığ bir tatlı su gölüdür
Kaynak: Karataş Gölü
Atlas Okyanusu nda, Güney Amerika 'nın kuzey kıyılarında sığ yüzey akıntısı. Güney Ekvator Akıntısı nın kuzeybatı yönüne akan bölümüdür.
Kaynak: Guyana Akıntısı
Rusya -Çin sınırında sığ göl. Büyük bölümü Rusya Federasyonu'na bağlı Primorski Kray 'da (Kıyı Bölgesi), kuzey kıyıları ise Çin'in
Kaynak: Hanka Gölü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.