Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sığ deniz ortamı ne demek?

 - 1 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

sığ deniz ortamı anlamı İng. Neritic environment Alm. neritisches Milieu Fr.milieu néritique
100 kulaç derinliğe inebilen sığ deniz dibi orTamı.
sığ deniz ortamı anlamı İng. Paralic environment Alm. paralisches Milieu Fr.milieu paralique
Denizkulağı, sığ deniz gibi deniz kenarları orTamı.
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.