Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sığ yayla ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

sığ yayla anlamı İng. Continental shelf Alm. Kontinentalschelf Fr. plate-forme continentale
200 km.ye inebilen derinlikteki kıtaları çevreleyen derin sularla ve belirli bir şevle sınırlı olan sığ deniz dipleri.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.