Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sığa ne demek?

 - 13 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity Osm. kapasite Fr. capacité
Bir veri saklama orTamının alabileceği sözcük ya da damga sayısı. Genel olarak herhangi bir dizgenin işyükünün üst sınırı, bakınız» gasi'>bellek sığası.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity, capacitance Osm. sia Alm. Kapazität Fr. capacité
Bir iletkenin yük sığdırım olanağı; iletkenler ve yalıtkanlar dizgesinin erkil birimi başına sığdırabildiği yük tutarı; birimi farad'dır.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity Osm. kapasite Alm.Kapazität Fr. capacité Jap. nôryôku, yôryô
Birim gerilimde bir nesneye sığabilen kıvıl yük niceliği.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. 1. seating capacity, 2. capacity Osm. kapasite Alm. 1. Fassungsvermögen, 2.Kapasität Fr. 1. capacité de la salle, 2. capacité İtl. 1. capacità della sala
1. Herhangi bir tiyatro alanının ya da salonunun alabileceği seyirci sayısını gösteren kavram. 2- Birim gerilimde bir nesneye sığabilen elektrik yükü niteliği.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity Osm. kapasite Alm.Fassungskraft, Kapazität Fr. capacité
(…)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

sığa anlamı Osm. sia Fr. capacité
(fizik)

BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

sığa anlamı İng. capacity Osm. kapasite Alm.Fassungvermögen, Kapazität Fr. capacité
Bir yoğunlacın elektrik yığma ya da bir aracın elektrik alabilme yeteneği.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity Alm. Kapasitaet Fr.capacité
Herhangi bir tiyatro alanı ya da salonunun alabileceği seyirci sayısını gösteren kavram. Kapasite.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity Osm. kapasite Fr. capacité
fizik: Birim gerilimde bir nesneye sığabilen elektrik yükü niceliği.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacity Osm. kapasite
Toplumbilimde başlıca ölçüm konularından biri olan ve bireyin belli bir alandaki öğrenme ve yetişme olanaklarının sınırını gösteren yeti.

Güncel Türkçe Sözlük

sığa anlamı
is. fiz. Kapasite.

Kimya Terimleri Sözlüğü

sığa anlamı İng. capacitance Alm.Kapazitanz
Potansiyel değişimi sonucu sistemdeki yük değişiminin potansiyel değişimine, genellikle volt başına kulon, yani farad olarak ifade edilen oranı.

Tarama Sözlüğü

sığa anlamı
Sığ.

sığa eş anlamlısı

kapasite
is. 1. Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü. 2. ekon. Bir işletmenin üretim miktarı. 3. fiz. Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, sığa. 4. mec. Anlama, kavrama yeteneği.

"sığa" için örnek kullanımlar

eşitlikleri düşünüldüğünde kondansatör yüzeyleri arasındaki sığa. Cfrac Q Vfracvarepsilon _0 imes E imes S E imes d. Cfracvarepsilon _0
Kaynak: Kapasite (elektrik)
Farad nispeten yüksek bir sığa birimidir ve elektronik te kullanılan kondansatörlerin sığaları mikrofarad'la ölçülür. birim farad | Sembol
Kaynak: Farad
Temelde, alan etkili transistörler iletken , yalıtkan ve yarı iletken oluşan bir sığa yapısına sahiptirler. İletken ile yarı iletken
Kaynak: Alan etkili transistör
eviricilere eklenecek her bir giriş ve transistör fazladan sığa ekleyecek, fazladan eklenecek bit telleri ve bu telleri sürmek ve işlem
Kaynak: Yazmaç öbeği
Varaktör kapasitif değeri (sığa sı) üzerine uygulanan gerilim e bağlı olarak değişen bir tür kapasitif diyottur. Kapasitif değer
Kaynak: Frekans modülasyonu
Burada v ile gerilim , i ile akım şiddeti , C ile kapasitans (kapasitif değer, sığa), R ile direnç ve L ile de indüktans (bobin ,self)
Kaynak: Admittans
Oynanış: Her bir altıgene 1 birim asker sığa bilmektedir. 4. Sürümde sınırlama yoktu. 5. sürümde din olgusu kaldırılmıştır. İndirilebilir
Kaynak: Civilization V
Burada v ile gerilim , i ile akım şiddeti , C ile kapasitans (kapasitif değer, sığa), R ile direnç ve L ile de indüktans (indüktif
Kaynak: Elektronik filtre
Bu sığa, mareşal oyuncunun herhangi bir şehrine gittiğinde yeniden doldurulabilir. Casus: Casus, öğrenilmesi hüner isteyen bir şövalye
Kaynak: Knights of Honor
sabit olan iki paralel mükemmel iletken durumunda, indüktans bölü uzunluk L' ve sığa (kapasitans) bölü uzunluk C' birbirleriyle bağıntılıdır:
Kaynak: İndüktans
Fransızca kökenli alıntı sözler: kapasite | sığa, kapsam | capacité | karakter | kişilik | caractère | kategori | ulam | catégorie |
Kaynak: Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.