Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

aygıt ne demek?

 - 12 sözlük, 16 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı Lat.apparatus
(Anatomi) Aparatus.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı İng. apparatus Osm. cihaz Alm. Apparat Fr. appareil
Bir görüngüyü gerçekleştirmek, gözlemlemek, bir büyüklüğü ölçmek gibi etkinliklerde duyu ergenlerimizin algılama sınırlarını genişletmeye yarayan her çeşit düzenek.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı İng. apparatus Osm. cihaz, aparat Alm. Apparat Fr. appareil Jap. sôti
Deneylerin yapılmasını sağlayan takımlar dizgesi.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı İng. instrument, tool Osm. alet Alm. Instrument, Gerät Fr. instrument, outil, appareil
Bir toplumun üyesi olan bireyin, amacını gerçekleştirmek için kullandığı doğal ya da yapay nesne. bakınız» halk sanatı, sanat. krş. kültür, halk kültürü.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı İng. instrument Osm. alet Alm. instrument Fr.instrument
Belli fiziksel ya da kimyasal özellik değişimlerini ölçmeye yarayan, yalın ya da karmaşık ölçüm gereci. Örn. sıcaklıkölçer, pH-ölçer.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı İng. equipment, apparatus Osm. ekipman, aparat Alm. Apparat Fr. appareil
Bir işi görebilmek, bir işlemi gerçekleştirebilmek ya da bir deneyi yapabilmek için kullanılan araç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

aygıt anlamı Osm. cihaz Fr. appareil
(biyoloji, fizik, zooloji, kimya)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı İng. apparatus Osm. aparat, cihaz Fr.appareil
genel uygulayım: Bir işi, işlemi, deneyi gerçekleştirebilmek için kullanılması gereken araç ya da bunların birkaçından oluşan takım.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

aygıt anlamı
Elbise. (Tunçbilek *Tavşanlı -Kütahya)

Güncel Türkçe Sözlük

aygıt anlamı
is. 1. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz: Telefon bir konuşma aygıtıdır. 2. anat. Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu: Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı. 3. fiz. Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

Türkçe - İngilizce

aygıt anlamı
isim
1) apparatus
2) aid

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

aygıt anlamı
1. Kereste, kerestelik ağaç. 2. Alet, malzeme, çeşitli küçük sanat dallarında kullanılır araç, avadanlık. 3. Eşya, ev eşyası. 4. Şey: Neydi o? Aygıt be, dükkân diyecektim diyemedim. 5. Eş: Aygıdımı bulamadım. 6. Tencere.
aygıt anlamı
1. Meyva kurusu, yemiş. 2. Yemeklik, yemeğe konan çeşitli şeyler, yemek malzemesi: Aygıt olursa ellerimi bile yediririm. 3. Baharat.
aygıt anlamı
Keyif sahibi, başına buyruk.

-Bilecik

aygıt anlamı
Araç, gereç, avadanlığın tümü.

Dereçine *Sultandağı Afyon
*Gediz Kütahya

aygıt anlamı
Alet

Kütahya ve yöresi

aygıt eş anlamlısı

cihaz
is. 1. Aygıt, alet, takım. 2. Çeyiz.

"aygıt" için örnek kullanımlar

Üstelik, Kuzey Kore, daha küçük bir aygıt kullandığını açıkladı.
Moreover, North Korea announced they are using a smaller device.
Kaynak: bbc.co.uk
Harlingten Teleskopu denilen bu yeni aygıt, tümüyle otomatik.
Harlingten this new device called the telescope, fully automatic.
Kaynak: tr.euronews.com
Bana göre medya, yargı ve akademi gibi ideolojik bir aygıt.
To me, the media, the judiciary and academia as an ideological device.
Kaynak: aksiyon.com.tr
Yanındaysan sana hep bağlı kalırlar, Uzaklaşınca ise yeni aygıt aramaya başlarlar.
You are at always being bound, start looking for the new device is moved too far.
Kaynak: haber.stargazete.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.