Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sanat ne demek?

 - 10 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

sanat anlamı Fr. Art
İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi (SANATÇI, Artiste; SANATÇA, Artistique).

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

sanat anlamı İng. art Lat.ars Alm. Kunst Fr. art tekhne
(Yun. tekhne ile eşanlamlı; Yunanca tekhne sözcüğü, ereği bir şey ortaya koyma olan, yaratma olan, doğru bir plana göre yönetilmiş bir davranış anlamına gelir. Ancak tekhne sanatın yalnızca bir bölümünü karşılar.) 1.(En geniş anlamıyle) Belli bir yetkinliğe eriştirilmiş olma (ör. yemek pişirme sanatı). 2- Bir şeyi kendi iç yasalarına göre özgürce biçimlendirme yeteneği. 3-İnsanın, yarattığı yapıtlarla kendisini yücelten ve ölümsüzleştiren yaratıcı yeteneği. Sanatın temel türleri: mimarlık, resim, plastik sanatlar, musiki, söz-yazı sanatı: yazın, sahne oyunu (tiyatro) ve dans. Sanat sorunu ve sanatçının yaratmaları üzerine felsefe tarihinde çok çeşitli açıklamalar yapılmıştır: yansılama = mimesis (Aristoteles), fantazi (romantikler), oyun türünden biçimlendirme atılımı (Schiller), simgeleştirilmiş yaratma atılımı (Alman idealizmi) vb.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

sanat anlamı Alm. Kunst Fr. İng. art
Yaratıcı biçimlendirme eylemi.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

sanat anlamı İng. art Alm.Kunst Fr. art
İnsanoğlunun iç ve dış dünyasının etkisinde kalarak oluşturduğu duyulara yönelik beğenisel ve güzelduyusal (estetik) yönleri, yararlı yönlerinden daha çok olan nesne ya da onun bir bölümü. bakınız» aygıt. krş. halk sanatı, büyü, din.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

sanat anlamı İng. art Fr.art
Gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan devinimi biçimi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

sanat anlamı Fr. art
Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bunların sonunda erişilen üstün yaratıcılık.

Güncel Türkçe Sözlük

sanat anlamı
is. 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin Tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık: "Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." -T. Buğra. 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım: "Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı." -R. H. Karay. 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık: Konuşma sanatı. 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü: Askerlik sanatı. 5. Zanaat.

Kişi Adları Sözlüğü

Sanat anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Bir duygunun, tasarının, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. 2. Ustalık, hüner, beceri. 3. Yetenek.

Türkçe - İngilizce

sanat anlamı
isim
1) art
2) craft
3) trade
4) profession
5) artifice
sıfat
1) art

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

sanat anlamı
Saat

Keban Baskil Ağın Elazığ

sanat eş anlamlısı

zanaat
is. (zana:at) 1. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat: "Hiçbir vatandaşa benim zanaatı tavsiye etmem." -N. Hikmet. 2. El ustalığı isteyen işler.

"sanat" için örnek kullanımlar

Sanat yılı anısında Kremlin Sarayı'nda bir davet verildi.
Received an invitation from the Kremlin Palace of Arts in the memory.
Kaynak: stargundem.com
Sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları, şovu izlemek için Ataşehir'e koştu.
Art and community life celebrities, Ataşehir rushed to watch the show.
Kaynak: ucankus.com
Mustafa Taviloğlu'nun sanat merakı herkesçe bilinir.
Mustafa Taviloğlu interest in art is known to all.
Kaynak: haberturk.com
Sanat tarihinden ilham alıyorum.
I get inspired by art history.
Kaynak: gazetea24.com
Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair
Kaynak: Sanat
Modern sanat, genellikle 1880'ler in izlenimcilerinden (empresyonistler) 1960 -70 'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi.
Kaynak: Modern sanat
Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya
Kaynak: Kavramsal sanat
Sanat müzesi veya sanat galerisi, başta görsel sanatlar olmak üzere, her türlü sanat sergisi nin gerçekleştirildiği binaya veya mekana
Kaynak: Sanat müzesi
Dijital sanat veya sayısal sanat, genel anlamda üretilişinde bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen
Kaynak: Dijital sanat
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (kısaca İKSV), Nejat Eczacıbaşı tarafından 1973'te kültür ve sanat alanında uluslar arası bir ağ oluşturulması
Kaynak: İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Bunlardan Milliyet Sanat Dergisi haftalık olarak ayrı bir düşünce ve sanat dergisi haline geldi (1974). 29 Eylül 1972'de çıktı. Ercüment
Kaynak: Milliyet Sanat Dergisi
Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı
Kaynak: Soyut sanat
Sanat simsarı, sanat eserlerini alıp satan kişi veya firmalardır. koleksiyonculara tanıtıp satmaları sonucu bazı sanat simsarları oldukça
Kaynak: Sanat simsarı
Sanat terapisi veya Art terapi bir sanat eğitmeni ile terapistin ortak çalışmasını gerektiren, tedavi sürecinin sanat la sürdürülmesine
Kaynak: Sanat terapisi
süregelen ve bir akım veya üslup benzeri birleştirici özellikleri olmadığından genel bir deyişle 'çağdaş' olarak adlandırılan sanat biçimleri.
Kaynak: Çağdaş sanat
Klasik Türk mûsikîsi veya Türk sanat müziği, makam lı bir Türk müzik türü. Klasik Türk müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile
Kaynak: Klasik Türk müziği
Gotik sanat, özgün ve özsel sanat anlamını taşır 1140 yıllarda ortaya çıkıp, 13. yüzyılda tüm Avrupa 'ya yayılan bir akımdır İlk olarak
Kaynak: Gotik sanat (heykel)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.