Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

skolastik (felsefe) ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

skolastik (felsefe) anlamı İng. scholastic Lat.scholasticus, schola Alm. Scholastik Fr. scolastique
(Lat. scholasticus < schola = okul): İnanç ile bilgiyi, kilise öğretisiyle özellikle Aristoteles'in bilimsel dizgesini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan ortaçağ felsefesi. // Ereği, usu dinin doğrularına uygulayarak inanç konularını kavranılır kılmaktır; Aristoteles mantığına bağlılığı bu yüzdendir. Skolastik felsefe üç döneme ayrılır: 1- Erken skolastik (yaklaşık olarak 800-1200). 2- Yüksek skolastik (yaklaşık olarak 1200-1300). 3- Geç skolastik (yaklaşık olarak 1300-1500). Başlıca temsilcileri: (ilk dönemde) Johannes Scotus Eriugena, Anselmus, Abaelardus; (yükseliş döneminde) İbni Sina (Avicenna), İbni Rüşd (Aver-roes); (Batı'da) Albertus Magnus, Aquinolu Thomas; (son dönemde) Ockhamlı William.
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.