Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

sözcük ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

sözcük anlamı İng. word Osm. kelime Fr. mot
Belli bir amaç için bir birim olarak düşünülmesi uygun düşen bir damga dizgisi.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

sözcük anlamı İng. word Alm. Wort Fr. mot
Anlamı olan ses veya ses birliği: O, ev, baş, çocuk, yok, var, değil, gibi, ah vb.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

sözcük anlamı Osm. kelime Fr.mot
Ses dilinde belli anlamı ya da tümce kuruluşunda görevi bulunan anlatım aracı.

Güncel Türkçe Sözlük

sözcük, -ğü anlamı
is. Kelime: "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor." -A. Boysan.

Türkçe - İngilizce

sözcük anlamı
isim
1) word
2) vocable

sözcük eş anlamlısı

kelime
is. Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır." -O. V. Kanık.

"sözcük" için örnek kullanımlar

O nasıl bir sözcük dağarcığıdır o nasıl bir sempatidir adamda.
Then how is he a likeable guy how vocabulary.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Apple'ın bu ve benzeri sözcük dizilerini engelleyerek çok sayıda istenmeyen mesajdan kurtulduğunu tahmin etmek zor değil.
Apple's blocking a large number of sequences of these and other words not hard to guess rid of unwanted messages.
Kaynak: chip.com.tr
Basit sözcük, Türkçe 'de asla yapım eki almamış sözcük tür. Yalındır ve başka bir sözcük ek almadıkça türeyemez. Yalnızca çekim eki
Kaynak: Basit sözcük
Bu söz öbeklerini oluşturan kelimeler ses düşmesi , ses türemesi , sözcük türü kayması veya anlam kayması açısından aralarına ek
Kaynak: Birleşik sözcük
Türemiş sözcük, ad ve eylem köklerine yapım ekleri getirilerek türetilen kelime lerdir. İkiye ayrılır: İsimden türeyenler: İsim lere yapım
Kaynak: Türemiş sözcük
org Sözcük İşlemci, OpenOffice. org paketinin sözcük işlemci yazılımıdır. Sözcük işlemci özgür bir yazılımdır. GNU LGPL lisansı ile
Kaynak: OpenOffice.org Sözcük İşlemci
Fiil veya eylem; varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan sözcük. Türkçede fiil ler
Kaynak: Fiil
Kelime ya da sözcük; tek başına anlamlı, birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçim birimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi
Kaynak: Kelime
davranabilen, bazıları ismin hâlleri ni alabilen veya isim yerine kullanılan, eylem bildirmeyen sözcük ler. Türkçe deki isim soylu kelimeler şunlardır
Kaynak: İsim soylu kelime
Türkçede herhangi bir sözcüğü zamir olarak etiketlemek hatalı olur zira pek çok isim soylu sözcük gibi zamirler de cümlede farklı
Kaynak: Zamir
Felsefe veya düşünbilim, sözcük köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi,
Kaynak: Felsefe
Haber ve bilgiler gönderilirken iletişimde kolaylık sağlamak amacıyla bazen, mesajda kullanılan harf, sözcük ya da sözcük grupları belirli
Kaynak: Kod
Sovyet: Rusça da danışma kurulu anlamına gelen sözcük. Sovyet: SSCB ile bağlantılı (kuruluş, vatandaş vb.) Sovyet : Bir konsey.
Kaynak: Sovyet (anlam ayrımı)
Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek), sözcük lerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet
Kaynak: Teknoloji
Teoloji ya da ilâhiyat, (Yunanca : θεος, theos, "Tanrı " + λογος, logos, "bilim ") sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir.
Kaynak: Teoloji
Farsça bir sözcük olup "şahların en büyüğü" manasına gelmektedir. Esasen İslamiyet öncesi İran'da hüküm süren Sasani hükümdarları nın
Kaynak: Padişah

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.