Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

su ne demek?

 - 11 sözlük, 22 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

su anlamı
bakınız» Çay.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

su anlamı
(Süsleme) Şerit biçiminde kenar süslemesi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

su anlamı İng. water Osm. ab, ma Alm. Wasser Fr. eau
H2O; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

su anlamı İng. water Alm. Wasser Fr. eau
Suverme ve suyla soğutma orTamını oluşturan H2O bileşimli sıvı özdek.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

su anlamı Osm. ab'mâ Fr. eau
(kimya)
su anlamı
bk çay.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

su anlamı İng. aqua, water
Kimyasal formulü H2O olan, 4o C'de maksimum yoğunluğa ulaşan, sıvı, gaz veya buz olarak dünya yüzeyinin % 70,8'ini kaplayan bileşik.

Güncel Türkçe Sözlük

su, -yu anlamı
(I) is. 1. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab: "Kar üstüne dökülü kaynar su gibi işleyici gözlerini mezara dikmiş, bakıyor." -R. N. Güntekin. 2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu: "Koltuğuna oturdu, Haliç'in bulanık sularına daldı." -F. R. Atay. 3. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı: Portakal suyu. Domates suyu. 4. Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı: Çiçek suyu. Gül suyu. 5. Yemeğin sıvı bölümü: "Belki de iki bardak turşu suyu içecek." -S. F. Abasıyanık. 6. Kez: Meyveleri iki su yıka. 7. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik: Bu bıçağın suyunu iyi vermemişler.
su, -yu anlamı
(II) is. Sutaş.

Kimya Terimleri Sözlüğü

su anlamı İng. water Alm. Wasser Fr. eau
Formülü HOH, 17 °C'deki dielektrik sabiti 81, atmosfer basıncında 4 °C'deki bağıl yoğunlu 1,00, d.n. 0 °C, 20 °C'deki viskozitesi 0,01002 poise, özgül ısısı 1 cal/g, 100 °C'deki buhar basıncı 760 mmHg, 20 °C'deki yüzey gerilimi 73 din/cm, erime ısısı 80 cal/g, buharlaşma ısısı 540 cal/g, kırma indisi 1,333 olan, damıtma, iyon değiştirme, klorlama ve süzme ile arıtılabilen, süspansiyon yapıcı, çözücü, endüstriyel soğutucu, nükleer reaktörlerde yavaşlatıcı ve fizyolojik bakımdan besleyici olarak, ayrıca güç kaynağı, su buharı üretimi, kağıt kaplama, süzme, yıkama, ovalamada çok kullanılan, renksiz, kokusuz, tatsız ve dünyada en bol bulunan bir sıvı madde.

Kişi Adları Sözlüğü

Su anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
Canlıların yaşamında önemli bir yeri olan, rengi, tadı, kokusu olmayan sıvı.Cinsiyet: Erkek
Canlıların yaşamında önemli bir yeri olan rengi, tadı, kokusu olmayan sıvı.

Türkçe - İngilizce

su anlamı
isim
1) water
2) aqua
3) juice
4) hydric oxide
5) bourn
6) bourne
7) Adam's ale
sıfat
1) water
2) aquatic
3) aqueous
ön ek
1) hydro-

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

su anlamı
1.Halı, perde, örtü vb. eşyaların dört kıyısına konulan çizgiler ya da çiçek biçiminde süsler: Şu halının suyunu ne güzel dokumuşlar. 2.Kumaşlarda kenar çizgisi. 3.Tahta ve odun gibi şeylerde liflerin yolu, doğrultusu: Tahtanın suyu yanlamasına olduğundan düz yarılmıyor. 4.Çocuk oyunlarında çizilen çizgi. 5.Uçantop alanının kıyı çizgisi : Top suya düştü
su anlamı
Huy, yaradılış : Suyuna göre davranırsan kötülük yapmaz.

*Eğridir ve köyleri -Isparta
-Samsun

su anlamı
Zaman, vakit : Ağşam sularında, dokuz sularında yola çıkmıştım.

-Samsun
*Bor -Niğde

su anlamı
Tazelik, canlılık, gençlik için: Su gibi kadınsınız, evlat yetiştirmekten neden çekinirsiniz?

-Samsun
*Bor -Niğde

su anlamı
Hal, durum : İşler ne sularda?

-Samsun

su anlamı
Utanma duygusu, ar : Kız kısmının yüzünde su vardır.

-Samsun

su anlamı
Kez (giysi yıkamak için) : İki su yıkamak.

*Düzce -Bolu

su anlamı
Çizgili aşık oyununda enekle vurulan aşığın çember dışına çıkmayarak Tam çizgi üstünde kalma durumu

İlama -Isparta

su anlamı
< ET suv
su anlamı
Su // zemzem suyı: zemzem suyu

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

su eş anlamlısı

ab
is. (a:b) esk. Su.
deniz
is. 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. 2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası: Marmara Denizi. Karadeniz. 3. Aydaki düzlükler. 4. mec. Geniş alan. 5. mec. Çokluk, yoğunluk.
kez
is. Bazı sayı sıfatlarıyla birlikte kullanılarak bir olayın ve olgunun her bir tekrarlanışını bildiren söz, defa, kere, sefer: İki kez İstanbul'a gittim.
renksiz
sf. 1. Rengi olmayan: "Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor." -H. E. Adıvar. 2. Solgun görünen, soluk: "Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı." -R. N. Güntekin. 3. mec. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı." -F. F. Tülbentçi.
sutaş
is. (su'taş) Bazı giysilerin yaka, kol, cep vb. yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, su (II), suyolu.

"su" için örnek kullanımlar

Enerjisa CEO'su Selahattin Hakman, "Finansman konusunda bir sorun olmaz" dedi.
Enerjisa CEO Selahattin Hakman, "Financing is not a problem with," he said.
Kaynak: aksam.com.tr
Rum Ordusu'nda vazifelendirilecek papazlara rütbe verileceği de ifade edildi.
Greek Army water 'referred to in the vazifelendirilecek was given the rank priests.
Kaynak: iha.com.tr
Yoldan çıkan otomobil yolun hemen kenarından bulunan boş su kanalına uçtu.
Out of the way from the edge of the road from the car flew into the empty water channel.
Kaynak: sabah.com.tr
Bunların vazgeçmelerinin tek nedeni İSKİ'nin su havzası oldu.
İSKİ was the only reason for giving up their watershed.
Kaynak: gazetea24.com
Su ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir: Su oda sıcaklığında renksiz, sıvı halde bulunan bileşik . Ağır su ,nükleer
Kaynak: Su (anlam ayrımı)
Hidrolik güç, bulut ların su buharı taşıması, soğuk hava dalgasında yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur ya da kar olarak yağması, yüksek
Kaynak: Hidrolik güç
Glacius:Akan sulara yapılırsa su donar ve Harry üzerinden kayar veya fire salamander lara yapılarak onları dondurur. Sadece Harry
Kaynak: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (video oyunu)
Su buharı suyun gaz halidir. Su her sıcaklık ta buharlaşabildiği için hava da her zaman su buharı bulunur. Buharlaşma su yüzeyinden
Kaynak: Su buharı
Su kemeri üzerinde su yolu bulunan kemerli köprüdür Başka bir tanımla; su kemerleri su taşımak amacıyla insanlarca inşa edilen kanal
Kaynak: Su kemeri

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)