Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

susma ne demek?

 - 4 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

susma anlamı
sükût.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

susma anlamı
Toprakevin kubbe kısmına dolandırılan 12 cm. kadar eni olan doku kuşak. (Kızılca *Bor -Niğde)

Güncel Türkçe Sözlük

susma anlamı
is. 1. Susmak işi: "İnsana yakışan susma ile konuşmayı ustaca bağdaştırmaktır." -N. Uygur. 2. Türk nakışlarında bir iğne türü.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

susma anlamı
1.Dokuma kemer. 2.Kundağın üstüne sarılan süslü sargı. 3.Çadırın üstünde süs olarak kullanılan ensiz dokuma bağ. 4.Üçgen ya da dörtgen biçiminde ipekle işlenmiş kumaş. 5.Toprak evin damına konulan daire biçimindeki keçeyi yere bağlayan geniş ipler.
susma anlamı
l- Hamam takımı, havlu.

*Kozan -Adana

susma anlamı
2.Başörtüsü.

*Senirkent, *Uluborlu -Isparta

susma anlamı
Baş örtüsü

Elâzığ ve yöresi

"susma" için örnek kullanımlar

Bir konuşma çizgisi ya da üç noktalı bir susma boşluğu.
The three-point line or a gap in a speech to remain silent.
Kaynak: habergazete.com
sözcüğün uzun dönem güç spektrum u, konuşma oranı, fonem ve susma (sessizlik) süreçleri, formant oranları ve glottal (gırtlaksal) dalga
Kaynak: Adli dil bilimi
Bu serüvenin ilk yıllarda bir susma dönemi yaşadı. Bir nevi öğrenme yılları idi bu yıllar. Kendisine sıra gelmesini,fark edilmeyi beklerdi
Kaynak: Tomris Çetinel
Çin hukuk sistemi masumiyet karinesi ve susma hakkı nın olmaması gibi konulardan dolayı eleştirilmektedir Eleştirilen bir diğer alan
Kaynak: Çin Halk Cumhuriyeti'nde insan hakları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.