Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

susmak ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

susmak, -ar anlamı
(nsz) 1. Konuşmasını kesmek: "Son mısraları acele okuyarak susmuştu." -H. F. Ozansoy. 2. Konuşmaktan kaçınmak: "Onlar da bu hazırlop klişeleri kullanmak fırsatını buluncaya kadar susacaklardır." -B. R. Eyuboğlu. 3. Ses veya gürültüyü kesmek, ses ve gürültü yapmamak. 4. mec. Etkisini göstermemek, tepki göstermemek: Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar.

Türkçe - İngilizce

susmak anlamı
fiil
1) be quiet
2) shut up
3) keep quiet
4) quiet
5) stop speaking
6) keep mum
7) shush
8) hush
9) quiet down
10) quieten
11) hold one's peace
12) be tongue-tied
kelime öbeği
1) pipe down

"susmak" için örnek kullanımlar

Sigorta bilgilerinin öğrenildiği 'Alo 5502' telefonları susmak bilmiyor.
Insurance information is learned 'Hello 5502' phones are ringing off the hook.
Kaynak: takvim.com.tr
Platon 'Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür' der.
Plato knew shut up, knew not so bad to say 'he says.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Yazmasam daha iyi. Susmak bile bu yılki Avrupa performansları için fazla gelir onlara.
Better not write. Shut up them even more revenue for this year's European performances.
Kaynak: ajansspor.com
O zaman öyle yapmak gerekiyordu, susmak gerekiyordu.
Then I had to do it, had to keep quiet.
Kaynak: medyafaresi.com
MUK:susmak,eylemsizlik. EYYYYYYY! : bir seslenme biçimi (tehditi ifade eder) KADAM: kardes. AGA : abi. PURNİK: meyane ) PANGALLIK : çayir, çimen,
Kaynak: Yakuplu, Çorlu
Düzenli Fiiler I. Kalıp : i | u | sik i t - yísk u t~yúsk u t susmak | Düzenli Fiil, Kalıp I, fáʕal/yífʕil : Örnek: kátab/yíktib "yazmak"!
Kaynak: Mısır Arapçası

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.