Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

suş ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

suş anlamı İng. strain
Tümü tek bir hücreden oluşmuş mikroorganizma.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

suş anlamı
< ET suç: suç. || suş eşlemek

"suş" için örnek kullanımlar

Bir popülasyonda inbred suş oluşturabilmesi için en az 20 jenerasyon boyunca kız kardeş X erkek kardeş veya en yakın ebeveyn
Kaynak: İnbred
EcoRV ("eko R beş" okunur) bazı Escherichia coli suş larından elde edilen bir endonükleaz dır. Alternatif adı Eco32I'dir. Bu enzim ,
Kaynak: EcoRV
geliştirmeye çalışırken ünlü Griffith deneyi ni gerçekleştirmiştir. Streptococcus pneumoniae bakterisinin iki suş unu kullanarak bu deneyi yapmıştır.
Kaynak: Frederick Griffith
Deneyin başlangıcından bu yana Richard Lenski ve ekibi, popülasyonlardaki suş larda bir dizi geniş genetik değişiklikler olduğunu
Kaynak: E. coli uzun vadeli evrim deneyi
Katı büyüme ortamı olarak agar kapları kullanılır, bunlar aracılığıyla bir bakteri suş unun saf bir kültürü elde edilir. Ancak, büyümenin
Kaynak: Bakteri
(Methycilline Sensitive Staphylococcus Aureus) adını alırken, buna dirençli olan suş , MRSA (Methycilline Resistant Staphylococcus Aureus) adını alır.
Kaynak: Staphylococcus aureus
İlk bulunan T. reesei suş u QM6a'dan daha sonra farklı özelliklere sahip birçok mutant elde edilmiştir Selülozu parçalayabilmesi T. reesei
Kaynak: Trichoderma reesei
yüzyıldan kalma bir kale olan Castel del Monte civarından elde edilen bir toprak numunesinde yeni bir Streptomyces peucetius suş u izole
Kaynak: Doksorubisin
organizmaların bu antibiyotik ilaçlara karşı daha dirençli yeni suş lar meydana getirmesi gibi insan ve mikroorganizma lar arasında da görülür.
Kaynak: Evrimsel silahlanma yarışı
Serviks kanserinin %70'ine neden olan iki HPV suş una karşı geliştirilmiş bir aşı, AB ve ABD pazarları için lisanslanmıştır.
Kaynak: Rahim ağzı kanseri
Griffith Streptococcus pneumoniae 'nın virülan bir suş unun ısıtılarak öldürülmesinin ardından bunun aynı bakterinin virülan olmayan bir
Kaynak: Transformasyon
üyeleri aslında E. coli'nin alt-tipleridir E. coli türü içinde farklı özelliklere sahip olan, "suş " olarak adlandırılan çeşitli tipler vardır.
Kaynak: Escherichia coli
Her enzim elde edildiği bakteriye göre adlandırılır, bakterinin cins i, tür ü ve suş una dayalı bir adlandırma sistemine göre Örneğin
Kaynak: Restriksiyon enzimi
Filmin özgün adında geçen "strain" (suş) sözcüğü mikrobiyoloji ve tıpta bir mikroorganizmanın genetik olarak değişikliğe uğramış,
Kaynak: Uzay Mikrobu
Bazı bakteriler başka suş larda büyütülmüş virüs lerin büyümesini engelemekte (kısıtlamaktaydı). Bu etkinin diziye spesifik restriksiyon
Kaynak: Restriksiyon modifikasyon sistemi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.