Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

süt ne demek?

 - 7 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

süt anlamı Lat.gala
(Anatomi) Gala.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

süt anlamı İng. milk Alm. Milch Fr. lait
1. Memeli hayvanlarda yeni doğan yavrunun beslenmesi için süt bezlerinden salgılanan besin maddesi. 2. Bazı bitkilerin süt renginde ve kıvamında özel sıvısı.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

süt anlamı Osm. leben Fr. latex
(botanik)

Divanü Lügati't-Türk

süt anlamı
süt

Güncel Türkçe Sözlük

süt anlamı
is. 1. Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı. 2. bit. b. Bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz su. 3. Erkek balığın tohumu. 4. Süte benzeyen her türlü sıvı: Acı badem sütü. 5. argo Benzin, mazot.

Türkçe - İngilizce

süt anlamı
isim
1) milk
sıfat
1) lactic
2) galactic
ön ek
1) galacto-
2) foster-

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

süt anlamı
Erkek balığın, dişinin bavyarı üstüne akıttığı ak sıvı.

*Eğridir -Isparta
*Beykoz -İstanbul
-Samsun

süt anlamı
İnsanın mayası, aslı.

*Eğridir köyleri -Isparta
*Bor -Niğde

süt anlamı
Tam, katıksız (renkler için): Sütbeyaz.

*Düzce -Bolu

süt anlamı
Taze, sütlü.

*Bor -Niğde

süt anlamı
Başağın sertleşmemiş durumu.

-Adana

süt eş anlamlısı

benzin
is. kim. 1. Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı. 2. Bir tür organik yağ çözücü. 3. esk. Benzen.
mazot
is. kim. Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin.

"süt" için örnek kullanımlar

Daniş, kurduğu süt işleme tesisinde 7 kişiye istihdam sağlıyor.
Danis, set up milk processing plant employs 7 people.
Kaynak: ekonomi.bugun.com.tr
Bir ineğe bakınca kaç kilo süt verir, kaç kilo çeker söylerdi.
Looking at a few pounds of cow gives milk, pulls few pounds say that.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Tam yağlı süt içmek 50 yaşından sonra muhtemel kas kayıplarını azaltır.
Likely to drink full-fat milk after the age of 50 reduces muscle loss.
Kaynak: takvim.com.tr
Kahramanmaraş'ta bulunan süt fabrikası akla yatkın geldi.
Milk factory was located in Kahramanmaras plausible.
Kaynak: yeniasya.com.tr
Anne sütü insan ın dişisi tarafından üretilip yeni doğan ların beslenmesi amacıyla kullanılan süt tür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
Kaynak: Anne sütü
Mandıra ürünü veya süt ürünü süt ten elde edilen yiyecek veya içecek olarak tanımlanır. Bu ürünlerin üretildiği yere mandıra adı
Kaynak: Mandıra ürünü
Laktoz, doğada yalnız süt te bulunan süt şekeri de denilen bir disakkarit . Sütün en önemli karbonhidrat ıdır. Sütün aromasında önemli
Kaynak: Laktoz
Laktozsuz süt, Dünya genelinde ve özellikle Akdeniz ülkelerinde nüfusunun yaklaşık %70'inde görülen "laktoz duyarlılığı"ndan dolayı, süt
Kaynak: Laktozsuz süt
Süt Sığırlarının su ihtiyaçları : Süt sığırlarına yeterli miktarda uygun kalitede su sağlanamaması halinde süt verimi düşer, büyüme yavaşlar
Kaynak: Büyükbaş hayvan besleme
Süt Endüstrisi Kurumu (kısa adı: SEK), süt sanayisini geliştirmek, bu konuda özel kesime örnek ve öğretici olmak, sütçülük bölgelerinde
Kaynak: Süt Endüstrisi Kurumu
Deniz süt otu (Glaux maritima), çuha çiçeğigiller (Primulaceae) familya sına ait çok yıllık otsu bir bitki tür ü. Mayıs-Ağustos aylarında
Kaynak: Deniz süt otu

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.