Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

azmak ne demek?

 - 5 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

azmak anlamı İng. marsh
1. Küçük su birikintisi, gölcük. 2. Bataklık.

Divanü Lügati't-Türk

azmak anlamı
azmak, yoldan çıkmak

Güncel Türkçe Sözlük

azmak, -ğı anlamı
(I) is. hlk. 1. Küçük su birikintisi, gölcük. 2. Bataklık.
azmak, -ar anlamı
(II) (nsz) 1. Taşkınlıkta ileri gitmek: Çocuklar azdı. 2. Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak: Deniz azdı. 3. Yara, hastalık etkili, tehlikeli duruma gelmek: "Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış." -A. Haşim. 4. Cinsel duyguları artmak. 5. Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek. 6. Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak: Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır. 7. Bitkiler, aşırı büyümek.

Türkçe - İngilizce

azmak anlamı
fiil
1) go astray
2) run wild
3) overflow
4) romp
5) become unmanageable
6) rut
kelime öbeği
1) run riot
2) take the bit between one's teeth

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azmak anlamı
1. Akarsu kenarlarında yağmurdan sonra tarlalarda, yollarda görülen küçük su birikintisi, gölcük, su toplanan çukurcuk. 2. Bataklık, sazlık, büyük su birikintisi. 3. Akarsuyun denize döküldüğü yer. 4. Kaynak, menba, göze.
azmak anlamı
1. Toprak tavını kaybetmek. 2. Ekşimek, tadı bozulmak: Bizim pekmez bu yıl güveçte azmış.
azmak anlamı
Oyun, eğlence amacıyla boğuşmak.

Veliköy *Şavşat, *Ardanuç, Erkinis *Yusufeli -Artvin

azmak anlamı
Yolunu kaybetmek, şaşırmak, kaybolmak.

*Afşin, *Elbistan, Taşoluk *Göksun, -Maraş
*Reyhanlı, Amik ovası türkmenleri -Hatay
M. Hüyük *Şarkışla -Sivas
*Sorgun, *Yerköy, Büyükincirli, Cihanpaşa, -Yozgat
Yaraşlı *Haymana -Ankara
Sanlar *Avanos -Kırşehir
Girveli *Bünyan, Fakıekinciliği *Pınarbaşı -Kayseri

azmak anlamı
1. Yoldan çıkmak, sapmak. 2. Aşırı derecede artmak

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

azmak eş anlamlısı

Gölcük
öz. is. (gö'lcüğü) Kocaeli iline bağlı ilçelerden biri.
gölcük
is. Gölet.

"azmak" için örnek kullanımlar

Akyaka'nın simgesi haline gelen Azmak tekne turları sıcak havanın etkisi ile çok sayıda müşteri çekti.
Akyaka has become a symbol of these streams has attracted a number of customers with the effect of the hot air boat tours.
Kaynak: haberler.com
Muğla'ya bağlı Akyaka beldesi ile özdeşleşen Azmak turlarına yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turist rağbet gösterirken, yaz sezonunda hiç boş kalmayan tekneler, kış sezonunda çekildikleri kızakta bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
Identified with Akyaka town of Muğla tours during the summer season these streams showed thousands of local and foreign tourists demand during the summer season no longer any empty boats, maintenance and repair work done on the block were taken during the winter season.
Kaynak: haberler.com
Söke Kaymakamlığı'na verdiği dilekçesinde, nehir, azmak ve gölet gibi birçok sulak alanla dolu Söke Ovası'nda zengin bir ekosistemin devam ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bu zincir içinde kurbağaların önemli olduğunu söyle.
Soke petition to the governor's office, the river, as well as many wetland area and pond filled romp Soke Plain, a rich ecosystem that continues to drive EKODOSD Bahattin President, tell me it is important that the frogs in the chain.
Kaynak: dha.com.tr

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.