Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

azman ne demek?

 - 4 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

azman anlamı Osm. azman Alm. Balken Fr. pautre
Kare biçimli, başkesit alanı 20x20 cm ile 30x30 cm arasında değişen yapı kerestesi.

Güncel Türkçe Sözlük

azman anlamı
sf. 1. Aşırı gelişmiş: "Bodrum'daki parasız öğrenci de gelmiş, yanında da köpek azmanı." -E. Şafak. 2. Azma: Kurt azmanı bir köpek. 3. is. Kerestelik tomruk.

Türkçe - İngilizce

azman anlamı
sıfat
1) monstrous
2) overgrown
3) enormous
4) hybrid

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azman anlamı
1. Beş yaşını geçmiş davar. 2. İğdiş edildiği, enendiği halde erkekliğini kaybetmiyen keçi, koç, boğa. 3. Doğuştan tek hüsyeli hayvan. 4. Enenmiş, iğdiş edilmiş koç, keçi. 5. Damızlık olarak ayrılmış erkek keçi, davar. 6. Erkek hindi. 7. Boğa, dört yaşını geçmiş boğa. 8. Av köpeği. 9. Mevsiminden önce doğan kuzu, oğlak. 10. 3-4 yaşında dişi davar, keçi. 11. Dört yaşında sığır.
azman anlamı
1. Çalı ve dikeni bol tarla. 2. Bataklık.
azman anlamı
Kilit.

*Araç -Kastamonu

azman anlamı
1. Bitkilerde kök filizi, sürgünü. 2. Beyaz pancar kökü.
azman anlamı
Gök.

Şenoba *Uludere Hakkâri

azman anlamı
Dil.

Şenoba *Uludere Hakkâri

azman anlamı
Teke.

Afyon

azman eş anlamlısı

azma
is. 1. Azmak işi. 2. sf. biy. Melez.

"azman" için örnek kullanımlar

Sayısız televizyon, sayısız gazete, sayısız uzman azman, sayısız siyaset çığırtkanı ile zihinleri, kafaları, ruhları, özgüvenleri alabora edildi.
Countless television, in numerous newspapers, numerous specialist monstrous, with numerous political mongering minds, minds, spirits, self-esteem was capsized.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Kesilen muzun, cinsine göre yerli ve azman olmak üzere 1 lira 60 kuruş ile 1 lira 90 kuruş arasında alıcı bulduğunu ifade eden üreticiler, muzun sebzeden daha iyi kazanç sağladığını söylediler.
The cut banana, depending on the type of domestic and monstrous 1 pounds 60 cents to 90 cents and 1 pounds of producers representing the buyer finds banana, vegetables, said better make profit.
Kaynak: haberler.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.