Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

taraklamak ne demek?

 - 3 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

taraklamak anlamı
(-i) 1. Bağ, bahçe toprağının yüzünü tarakla düzeltmek. 2. Gereksiz maddelerden ayıklamak amacıyla araç geçirmek, taramak. 3. Yılankavi çizgilerle boyamak. 4. Tarar gibi yapmak.

Türkçe - İngilizce

taraklamak anlamı
fiil
1) rake

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taraklamak anlamı
Malı pahalı satmak.

Söğüt -Denizli

taraklamak anlamı
Altüst etmek, araştırmak, karıştırmak

-Manisa ve çevresi

taraklamak anlamı
İskambil kâğıtlarını karıştırmak.

*Yalvaç Isparta

taraklamak eş anlamlısı

taramak
(-i) 1. Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek: "Anası sabaha kadar saçlarını tarıyor, düşünüyor, ürküyordu." -Y. Kemal. 2. Bir şey veya kimseyi bulmak, denetlemek için türlü yöntemlerden yararlanarak bir yeri sıkı bir biçimde aramak: "Birdenbire uzun bir ışık, sol tarafımızdaki sırtları taradı." -H. E. Adıvar. 3. Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak. 4. Taşın yüzünü dişli çelik kalemle işlemek. 5. Makineli tüfek vb. ateşli silahlarla sürekli olarak bir yere ateş etmek. 6. (-de) Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek: "Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklı idiler." -H. Taner. 7. mec. Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçirmek veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit etmek: Dergileri taramak. 8. mec. Dikkatle bakmak, süzmek. 9. bl. Tarayıcı aracılığıyla kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri bilgisayar ortamına aktarmak.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.