Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

taramak ne demek?

 - 5 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

taramak anlamı İng. scan, sweep Alm. abtasten, ablenken Fr. balayer, analyser, explorer
TV. Tarama eylemi.

Divanü Lügati't-Türk

taramak anlamı
taramak, dağıtılmak
taramak anlamı
dağıtmak, yaymak, ayırmak

Güncel Türkçe Sözlük

taramak anlamı
(-i) 1. Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek: "Anası sabaha kadar saçlarını tarıyor, düşünüyor, ürküyordu." -Y. Kemal. 2. Bir şey veya kimseyi bulmak, denetlemek için türlü yöntemlerden yararlanarak bir yeri sıkı bir biçimde aramak: "Birdenbire uzun bir ışık, sol tarafımızdaki sırtları taradı." -H. E. Adıvar. 3. Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak. 4. Taşın yüzünü dişli çelik kalemle işlemek. 5. Makineli tüfek vb. ateşli silahlarla sürekli olarak bir yere ateş etmek. 6. (-de) Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek: "Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklı idiler." -H. Taner. 7. mec. Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçirmek veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit etmek: Dergileri taramak. 8. mec. Dikkatle bakmak, süzmek. 9. bl. Tarayıcı aracılığıyla kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri bilgisayar orTamına aktarmak.

Türkçe - İngilizce

taramak anlamı
fiil
1) scan
2) sweep
3) comb
4) drag
5) rake
6) teasel
7) card
8) groom

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taramak anlamı
İyice yoklayarak, araştırarak geçmek.

-Niğde

taramak anlamı
( < ET targamak) İyice araştırmak

taramak eş anlamlısı

taraklamak
(-i) 1. Bağ, bahçe toprağının yüzünü tarakla düzeltmek. 2. Gereksiz maddelerden ayıklamak amacıyla araç geçirmek, taramak. 3. Yılankavi çizgilerle boyamak. 4. Tarar gibi yapmak.

"taramak" için örnek kullanımlar

Eskiden bugünkü gibi çok çeşitli taraklar olmadığı için insanlar saçlarını taramak için kemikten yapılan tarakları kullanırlardı.
Kaynak: Tarakçılık
Penye, sadece taranmış kaliteli pamuk tan örülerek yapılan bir kumaş. Fransızca taramak fiilinden adını alır. Türkçe de tişörtle aynı
Kaynak: Penye
Big Ear teleskopu sabitti ve gökyüzünü taramak için dünyanın ekseni etrafındaki dönüşünü kullanıyordu. Dünyanın dönüş hızında, Big Ear'ın
Kaynak: Wow! sinyali
Son gezegen ise yıldızın arkasında kalmaktadır ve yaşanabilirliğini taramak imkânsızdır. Albay, Rush'a mekik motorlarının kullanılarak
Kaynak: Light (Stargate Universe)
Tank Kolordusu'nu, Varşova'nın güneydoğusunda bölgeyi taramak için harekete geçirdi. Bu iki kolordu, 16. Tank Kolordusu kendin güneydoğu
Kaynak: Lublin-Brest Taarruzu
AKM esnek bir maniveladan ve (yüzeyi taramak için kullanılan) buna bağlı sivri bir uçtan oluşur. Manivela genellikle silikon ya da
Kaynak: Atomik kuvvet mikroskobu
mutasyonların sayısı oldukça fazladır ve yaygın olarak kullanılan laboratuvar yöntemleri ile bunların tamamını taramak mümkün olmamaktadır.
Kaynak: Ailevi Akdeniz Ateşi
çeker, Datamatrix gibi iki boyutlu barkod tipleriyle beraber aynı zamanda en yaygın tek boyutlu barkod tiplerini taramak için kullanılırlar.
Kaynak: Barkod okuyucu
Bir komşunun diğer komşularını yapağı ditmek, taramak, eğirmek, mısır soymak, ayçiçeği ve mısır döğmek gibi işleri için yardıma
Kaynak: Kurtdere, Balıkesir
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.