Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bağımlılık ne demek?

 - 9 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

bağımlılık anlamı İng. dependence Osm. tabiiyet Fr.dépendance
1. Karlaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için gerekli yetenekten yoksun olma durumu. 2. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duyma. 3. Kendi kendine yetmezlik.

BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

bağımlılık anlamı İng. dependence
Psikotrop bir maddeyle merkezî sinir sistemi arasındaki etkileşmeden doğan ve maddenin keyif artırıcı psişik etkilerini duyumsamak ve bazen de yokluğunun vereceği huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı veya periyodik olarak alma isteği.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

bağımlılık anlamı İng. dependence Lat.dependereden Alm. Abhängigkeit Fr. dependance
Bir başka şeyle koşullu olma, bir başka şeye bağlı olma durumu. 1- Nedensel bağımlılık: Etki ile neden arasındaki -> bağıntı. 2- Mantıksal bağımlılık: Neden ile sonuç arasındaki bağıntı.

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

bağımlılık anlamı İng. dependence Alm. Abhaengigkeit
Niceliklerin ya da niteliklerin bağımsız olmaması, ay. bakınız» bağımsız olasılıksal değişkenler, bağımsız olaylar.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

bağımlılık anlamı İng. dependency
Kişinin gereksinme ve isteklerini karşılamakta yetersiz oluşu, karar verme ve işlerini başarmada başkalarından yardım istemesi durumu.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

bağımlılık anlamı İng. dependency Osm. tabiiyet Fr.dépendance
Bir kişi, toplumsal küme ya da toplumun siyasal, ekonomik, ekinsel vb. bakımlardan başka kişi, küme ya da toplumların güdüm ve yönetimi Altına girmesi durumu.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

bağımlılık anlamı İng. dependence Osm. taalluk
Çoğabilimde, çalışan (etkin) kesim üzerindeki çoğal baskıyı gösteren ve edilgen çoğanın etkin çoğaya oranı olarak bulunan değer.

Güncel Türkçe Sözlük

bağımlılık, -ğı anlamı
is. Bağımlı olma durumu, tabiiyet: "Bağımlılık bir süre mutlu eder, sonra alışkanlık olur, sonra baskıya dönüşür." -T. Dursun K.

Türkçe - İngilizce

bağımlılık anlamı
isim
1) dependency
2) addiction
3) dependence
4) habit
5) dependance
6) bondage
7) subjection
8) fixation
9) indulgence
10) servitude
sıfat
1) inveteracy

bağımlılık eş anlamlısı

tabiiyet
is. (ta:biiyet) esk. 1. Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma, bağımlılık, bağlılık. 2. Uyruk: "Fransız tabiiyetine girivermişler o zaman." -S. F. Abasıyanık.

"bağımlılık" için örnek kullanımlar

Bu bağımlılık gibi bir şey, bırakamam; satın almaya devam edeceğim.
Dependence on something like this, I can not, I will continue to buy.
Kaynak: aksam.com.tr
Özel sektör sanayinin dış bağımlılık oranı yüzde 80'lere ulaştı.
Private sector external dependency ratio reached 80 percent of the industry.
Kaynak: haber.stargazete.com
Bu da ihracatın dışa bağımlılık oranının azaltılmasıyla ilgilidir.
This also relates to the reduction of the ratio of dependence on foreign exports.
Kaynak: bloomberght.com
Bu ürünlere aşırı bağımlılık çeşitli sorunlara yol açabilmektedir.
Excessive dependence on these products may lead to various problems.
Kaynak: haberler.com
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.