Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tul ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

tul anlamı
tugsak
tul anlamı
dul kadın

Güncel Türkçe Sözlük

tul, -lü anlamı
is. (tu:lü) gök b. esk. 1. Boylam. 2. mat. Uzunluk.

Türkçe - İngilizce

tul anlamı
isim
1) tulle
2) net
3) pile fabric

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

tul anlamı
Tül.

Hasanoğlan -Ankara

tul anlamı
Dul.

Karaçay aşireti, Başhöyük *Kadınhanı -Konya

tul eş anlamlısı

boylam
is. gök b. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen çemberi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen.
uzunluk
is. 1. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. 2. mat. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. 3. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı: "Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir." -H. R. Gürpınar. 4. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği: "Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış." -N. Hikmet. 5. Süre yönünden uzun olma durumu.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.