Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

boylam ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

boylam anlamı İng. longitude Osm. coğrafî tul Alm.geographische Länge Fr. longitude
Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen öğlen çemberi ile başöğlen çemberi arasındaki yay parçasının açısal değeri.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

boylam anlamı İng. longitude Osm. tul Alm. Länge Fr. longitude
Yeryuvarının ucaylarından geçen düzlemlerle arakesit çemberlerinin, başlangıç olarak alınan biriyle olan açısal aralığı.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

boylam anlamı İng. longitude Osm. tûl Alm. Länge Fr. longitude
Bir küre üzerindeki herhangi bir noktadan geçen öğlenin başlangıç öğleninden açısal uzaklığı. Seçilen temel düzleme göre ad alır: Coğrafya boylamı, tutulma boylamı, gökada boylamı (bakınız» şekil B. 44)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

boylam anlamı İng. longtitudional curve Alm.longitudinale Kurve Fr. courbe longitudinale
(…)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

boylam anlamı Osm. tul Fr. longitude
(astronomi, coğrafya)

Güncel Türkçe Sözlük

boylam anlamı
is. gök b. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen çemberi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen.

Türkçe - İngilizce

boylam anlamı
isim
1) longitude

boylam eş anlamlısı

meridyen
is. gök b. Boylam: Ekvator dairesi, birer derece aralıkla 360 eşit parçaya bölündükten sonra her dereceden bir meridyen yayı geçirilir.
tul
is. (tu:lü) gök b. esk. 1. Boylam. 2. mat. Uzunluk.

"boylam" için örnek kullanımlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı saatte boylam ayarına geçmeyi planlıyor.
Ministry of Energy and Natural Resources plans to the setting of longitude per hour.
Kaynak: takvim.com.tr
Bursa, Türkiye Cumhuriyeti nin Marmara Bölgesi nin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alan
Kaynak: Bursa (il)
Baş meridyen, boylam ı 0° olarak tanımlanan, başlangıç merdiyenidir . Baş meridyen ve onun karşıt meridyen i (antimerdiyen) olan 180.
Kaynak: Baş meridyen
Dünya yüzeyinde 72 derece güney ve kuzey enlemler arasında uzanan ve 9 boylam genişliğinde (bölgeler bir derece üst üste binecek Şekilde)
Kaynak: Dünya polikonik gridi
Ay yüzeyindeki herhangi bir konum, Dünya 'da olduğu gibi enlem ve boylam bilgileri kullanılarak bulunur. Boylam, Ay'ın birincil
Kaynak: Selenografik koordinatlar
Kronometre denizcilikte uzun zaman gemi nin hangi boylam üzerinde olduğunu anlamak için kulanıldı. İlk kronometreler İngiliz parlamento
Kaynak: Kronometre
belirlenerek (Greenwich ) oluşturulmuş, on beş boylamın güneş önünden bir saatte geçişi esas alınarak onbeşer boylam aralıkla çizilen saat dilimleridir.
Kaynak: Ulusal saat
Koordinatları tutulum boylam ve tutulum enlem dir. Bir yıldız ın tutulum enlemi ( β ), tutulumdan itibaren kuzey e (pozitif) veya güney e
Kaynak: Tutulum koordinat sistemi
Bu sistemde her iki enlem ve boylam derecesi arası bir kare oluştur. Kuzey den güney e doğru alfabetik sıraya doğru büyük harf lerle (A,
Kaynak: Karelaj sistemi
Enlem ve boylam değerlerine göre ise; 34 derece 04 dk. doğu boylamları ile 39 derece 54 dk. kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.
Kaynak: Çorum
Her boylam derecesi arası 4 dakika dır. Bu nedenle 15 derecelik her meridyen dilimi bir saate eşittir. Böylece 12 saat doğuda, 12 saat
Kaynak: Greenwich Mean Time
Zaman dilimleri Greenwich , İngiltere 'deki 0 derece boylam ından başlar (bakınız UTC ) ve doğuya doğru artarak, batıya doğru azalarak
Kaynak: Zaman dilimi
Başka koordinat sistemleri de kullanılmakla beraber, genellikle enlem ve boylam koordinat sistemi kullanılır. Gökyüzünde bir gökcisminin
Kaynak: Gökyüzü koordinat sistemi
Baltık Denizi, Kuzey Avrupa 'da 53° ile 66° kuzey enlemleri ve 20° ile 26° doğu boylam ları arasında y er alır. Kuzeyinde Botni Körfezi
Kaynak: Baltık Denizi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.