Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

uyumlu ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

uyumlu anlamı İng. well-adjusted
Çevresine karşı kendisi ve toplum için yararlı olacak biçimde tepki yapabilme yeterliği olan ya da bu yeterliği eyleme dönüştüren (kişi).

Güncel Türkçe Sözlük

uyumlu anlamı
sf. Uyumu olan, ahenkli, mevzun: "Kadından anladığı, uyumlu arkadaşlık, çıtkırıldım olmamak, güzel, alımlı olmaktı." -N. Cumalı.

Türkçe - İngilizce

uyumlu anlamı
sıfat
1) compatible
2) harmonious
3) coherent
4) concordant
5) congruent
6) responsive
7) harmonic
8) conformable
9) consonant
10) congruous
11) congenial
12) deferent
13) symphonious
14) deferential
15) rhythmic
16) consequent
17) canorous
18) elastic
19) eurhythmic
20) consentient
21) melodious
22) supple
23) tuneful
24) unisonous
25) accommodating
26) well-matched

uyumlu eş anlamlısı

ahenkli
sf. 1. Uyumlu, düzenli: "Zaman oldu en renkli, en ahenkli şekillerin peşinde koştum." -N. Hikmet. 2. Eğlenceli.
mevzun
sf. esk. 1. Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu: Mevzun vücut. 2. ed. Ölçülü: Mevzun bir söz.

"uyumlu" için örnek kullanımlar

BlackBerry sözünü tuttu ve Z10 modeli için uygulamayı uyumlu hale getirdi.
Z10 model application for the BlackBerry kept his promise and brought into line.
Kaynak: stargundem.com
Veya uyumlu modellere doğrudan baskı gönderebilmek de mümkün.
Is also possible to send or print directly from compatible models.
Kaynak: donanimhaber.com
Ayrıca Windows, Mac ve Linux sistemlerle uyumlu çalışabiliyor.
In addition, Windows, Mac and Linux systems can be integrated.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya 'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için fazladan bir gün içeren yıllara
Kaynak: Artık yıl
DirectX, Microsoft 'un video oyunları başta olmak üzere çoklu ortam yazılımlarını rahat, hızlı ve uyumlu şekilde hazırlayabilmek için
Kaynak: DirectX
Bu sistemle uyumlu, farklı isimler altında oyun konsolları, farklı firmalar tarafından da üretilmiştir. Sadece Nintendo; tarafından
Kaynak: Nintendo Entertainment System
Doğruluk (felsefe), gerçek ile uyumlu olma hâli. Doğru, mantıkta Boole'sal (Boolean) bir veri tipi. Doğruluk ve kesinlik , bir ölçümün
Kaynak: Doğru
Evrensel Tak&Çalıştır adı verilen teknoloji sayesinde birçok elektronik cihaz kolayca birbiriyle uyumlu çalışabilir hale gelmektedir.
Kaynak: UPnP
Hilbert uzayı, Öklit uzayı nı nicem mekaniği yle uyumlu biçime dönüştüren soyut vektör uzayı dır. Pozitif skaler çarpım a sahiptir.
Kaynak: Hilbert uzayı
tarafından II. Dünya Savaşı sırasında tasarlanmış, savaştan kısa süre sonra üretimine başlanan bu mühimmata uyumlu AK-47 ile özdeşleşmiştir.
Kaynak: 7.62x39 mm
Pentium II markası Intel'in altıncı nesil mikro mimari için ( "P6" anlamına gelir) ve x86 uyumlu mikroişlemcisi .7 mayıs 1997 tarihinde
Kaynak: Pentium II
Hap: Beden ve ruhun uyumlu birlikteliği Ki: Yaşam ve beden enerjisi, iç enerji Do: Egitim yolu, sanatı. ve iç enerjinin uyumlu birlikteligi
Kaynak: Hapkido
Wine, POSIX uyumlu işletim dizgelerinde Windows yazılımlarını çalıştırmasını sağlayan bir uygulama katmanıdır. Wine'nin açılımı, W ine I s
Kaynak: Wine
yarımadasında İslam dinini yaymasından sonra gelişen ve geleneksel olarak devam ettiği gibi modern süreçle de uyumlu olarak devam eden sanatların bütünü.
Kaynak: İslam sanatı
Malların Serbest Dolaşımı | Kaydadeğer çaba gerekli | Genellikle müktesebat ile uyumlu | 2006-01-16 | 2006-02-24 | | | 2008-07-25 | 2010-
Kaynak: Hırvatistan'ın Avrupa Birliği üyeliği süreci
Responsivweb (uyumlu web) Doksanlı yılların ortalarında yaygınlaşmaya başlıyan internet, çok hızlı bir tempoyla gelişmesine rağmen 2010
Kaynak: Responsivweb
Sanayi Standardı Mimari (uygulamada hemen her zaman ISA olarak kısaltılmaktadır), IBM uyumlu bilgisayarların bilgisayar veri yolu
Kaynak: ISA (bilgisayar)
Konformist, Uymacı, uyumlu anlamına gelen sıfat. Fransızca conformiste 'ten Türkçe'ye giren (TDK sözlüğü) sözcük, zannedildiği gibi '
Kaynak: Konformist
Büyük Patlama Kronolojisi, uyumlu koordinatların (en:Comoving coordinates ) kozmolojik zaman katsayılarını kullanarak, genel olarak kabul
Kaynak: Büyük Patlama kronolojisi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.