Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

uzay ne demek?

 - 11 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

uzay anlamı
bakınız» boşluk

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

uzay anlamı İng. space Osm. mekân Lat.spatium Alm. Raum Fr. espace
İçinde bir cismin bulunabileceği yerlerin tümünü gösteren kavram, bütün var olanları içinde bulunduran şey. // Felsefenin temel bir kavramı olarak daha eski Yunan atomcularında bile vardır. Bununla birlikte uzayın özü ve gerçekliği bakımından ne olduğu, kendinde bir varlığı olup olmadığı, yalnızca öznel bir şey mi olduğu, nesnelerden önce mi, yoksa onlarla birlikte mi bir gerçekliği olduğu, sonlu mu, sonsuz mu olduğu gibi sorularla uzay, felsefenin en çok tartışılan sorunlarından biridir. Günümüzün felsefe, matematik-doğabilimi ve ruhbilim tartışmalarında değişik uzay kavramları ortaya çıkmıştır: 1- Matematiksel uzay: Algılanmaya gereksinme göstermez, yalnızca kavramlarla düşünülebilir, boyutları üçten çok olabilir. 2- Fiziksel uzay: Gerçek nesnelerin düzenlenme biçimi. 3- Algı uzayı: Algının koşulu. 4- Yaşantı uzayı: Somut ben'le ilgili ve kişisel değerlemelerle belirlenmiş. 5- Fizikötesi uzay: Bilimlerden önce var olan ve uzay algımızın, uzay yaşantımızın bağlılaşık kavramı.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

uzay anlamı İng. space Osm. feza Alm. Raum Fr. espace
Üçü uzaysal ve biri zamansal olmak üzere dört-boyutlu sınırsız sürem.

BSTS / Geometri

Uzay anlamı
3. Bir cismin "Uzay" içinde doldurduğu açıklığa o cismin "Hacım" ı denir. Misal : Bir rafta yanyana dizilmiş olan bir kaç kitabın ortasından birini çektiğimiz zaman, o kitaplar arasında kalan açıklığa, çektiğimiz kitabın "Hacım" ı denir.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

uzay anlamı İng. space Osm. fezâ Alm. Raum Fr. espace
Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu büyük oylum.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

uzay anlamı İng. space Osm. feza, mekân Lat.spatium Alm. Raum Fr. espace
1- Üç boyutlu öklit uzayı. 2- Dilemsel bir soyut uzay.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

uzay anlamı Osm. fezâ Fr. espace
(matematik, fizik, astronomi)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

uzay anlamı İng. space Osm. feza Fr.espace
gökbilim: Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu büyük oylum.

Güncel Türkçe Sözlük

uzay anlamı
is. gök b. 1. Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. 2. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

Kimya Terimleri Sözlüğü

uzay anlamı İng. Space Osm. feza Alm. Universum, Weltraum Fr. Espace
1.Çevremizi saran ve sonsuza kadar uzadığı kabul edilen hacim. 2.Üç boyutla tanımlanan bölge.

Kişi Adları Sözlüğü

Uzay anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.
Cinsiyet: Kız
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

uzay eş anlamlısı

feza
is. (feza:) gök b. esk. Gök.
mekân
is. (mekâ:nı) 1. Yer, bulunulan yer. 2. Ev, yurt. 3. gök b. esk. Uzay.

"uzay" için örnek kullanımlar

ALMA ile insanlık uzay keşfinde çok önemli ve yeni bir pencere açacak.
With ALMA human space exploration is very important and will open in a new window.
Kaynak: odatv.com
Havlu ise Adams'ın uzay seyahati için gerekli gördüğü eşyalardan biri.
Adams, one of the objects necessary for space travel towel.
Kaynak: kitap.radikal.com.tr
Uruguaylı file bekçisi, "Uzay takımı yorumları olumsuzluk yaratıyor mu?"
Uruguayan goalkeeper, "Does it make Space team reviews the negativity?"
Kaynak: trtspor.com.tr
Mars,kızıl gezegen,uzay,nasa,gökbilim,Curiosity,robot, Mars yaşanacak yermiş!
Mars, the red planet, space, nasa, astronomy, Curiosity, robot, Mars live space!
Kaynak: veteknoloji.com
Uzay mühendisliği (geniş anlamıyla "roket ve uzay aracı mühendisliği"), havada ve uzayda hareket eden araçların tasarımına yönelik bir
Kaynak: Uzay mühendisliği
Uzay istasyonu uzay boşluğunda insanların konaklaması ve çalışması için hazırlanan platformdur. Şu ana kadar yapılan uzay istasyonları
Kaynak: Uzay istasyonu
Uzay aracı ya da uzay gemisi, dünyanın yüzeyi ve atmosferi dışında, dış uzay da çalışmak üzere tasarlanmış araç. Uzay araçları insanlı ya
Kaynak: Uzay gemisi
Avrupa Uzay Ajansı (the European Space Agency, ESA) 1975 yılında, uzay ın keşfini amaçlayan, hükümetler arası bir organizasyon olarak
Kaynak: Avrupa Uzay Ajansı
Uzay mekikleri ilk defa 1981 'de NASA tarafından kullanılmaya başlanan uzay araçlarıdır. Amacı uzaya gönderilen aracın tekrar tekrar
Kaynak: Uzay mekiği
Spitzer Uzay Teleskobu 2003 yılında uzaya gönderilmiş (daha önceki adı Kızılötesi Uzay Teleskobu, SIRTF) bir kızılötesi uzay gözlemevi dir
Kaynak: Spitzer Uzay Teleskobu
Uzay araştırmaları, uzay teknolojisi kullanılarak uzay ın keşfi ve incelenmesidir. Uzayın fiziksel keşfi hem insanlı uzay araçları ile
Kaynak: Uzay araştırmaları
Astronot, kozmonot ya da uzay insanı, uzay görevlerine katılmak üzere eğitilen kişidir. İnsanlı uzay uçuşlarının seyrekliği nedeniyle
Kaynak: Astronot
Üç boyutlu uzay (3D); en , boy ve derinlik algı larının hepsinin birden var olduğu ortam . Cisim ler; uzunluk , genişlik ve derinliğ i
Kaynak: Üç boyutlu uzay
Uzay sondası, Dünya'nın çekim alanı ndan kurtulup, Ay 'a, diğer gökcisimlerine, gezegenlerarası ya da galaksilerarası uzay boşluğuna
Kaynak: Uzay sondası
Uzay-zaman, uzay ile zaman ı "uzay-zaman sürekliliği" adı verilen yapıda birleştiren matematik model i. yaklaşıma göre evren uzay ın üç
Kaynak: Uzayzaman
Uzay yolculuğu, Dünya 'dan atmosfer dışına veya dış uzay da gerçekleştirilen yolculuk. Uzay yolculukları, insanlı veya insansız uzay
Kaynak: Uzay yolculuğu
Uzay enkazı (ayrıca yörünge enkazı, uzay döküntüsü ve uzay atığı olarak da bilinir) insanlar tarafından yaratılan ancak artık herhangi bir
Kaynak: Uzay enkazı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.