Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bakan ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

bakan anlamı
halka, toka
bakan anlamı
gerdanlık

Güncel Türkçe Sözlük

bakan anlamı
is. Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır." -F. R. Atay.

Türkçe - İngilizce

bakan anlamı
isim
1) minister
2) secretary
3) chancellor
4) Secretary of State
sıfat
1) attendant
2) onlooking

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bakan anlamı
Bakayım, göreyim: Bi bakan beğenisem alırın.

Dereçine *Sultandağı Afyon

bakan anlamı
Hükûmetteki bakan

Uşak

bakan eş anlamlısı

nazır
sf. (na:zır) 1. Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.): "Küçük fakat çok şirin bir oda, gölgelik, denize nazır." -H. Taner. 2. is. esk. Bakan: "Eski nazırlardan birisine ilk defa burada rastladım." -A. Gündüz.
vekil
is. (veki:li) 1. Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse. 2. Milletvekili. 3. esk. Bakan: "Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü." -R. N. Güntekin.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.