Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bakanak ne demek?

 - 4 sözlük, 8 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

bakanak anlamı
çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her biri

Güncel Türkçe Sözlük

bakanak, -ğı anlamı
is. hlk. Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı.

Tarama Sözlüğü

bakanak anlamı
1. Çatal tırnaklı hayvanların tırnakları. 2. At, deve, sığır gibi

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bakanak anlamı
1. Geviş getiren hayvanların körelmiş tırnakları. 2. Geviş getiren hayvanların tırnaklarının arası. 3. Geviş getiren hayvanların tırnakları. 4. Atın ve geviş getiren hayvanların bileği. 5. Hayvanların arka bacağı ile karnının birleştiği yerdeki tersine dönen tüyler: Hayvanın bakanağı küçüğürek, pek büyümeyecek. 6. Koyun bacağı.
bakanak anlamı
Göz, göz bebeği: Bakanağın çıksın!

-Isparta
-Tokat
Hisarcık *Yayladağı, *Antakya -Hatay
-Niğde
-Antalya

bakanak anlamı
Ayna

Beyce *Simav -Kütahya
*Sarıyer -İstanbul
Hamurcu, Kızılviran *İncesu -Kayseri

bakanak anlamı
At bileği.

Afşar, Pazarören *Pınarbaşı Kayseri

bakanak anlamı
Ayakların arka çıkıntıları

Keban Baskil Ağın Elazığ

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.