Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yan anlam ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

yan anlam anlamı İng. connotation, secondary meaning Osm. talî mânâ, ma‘nâ-i talî Alm.Nebenbedeutung, Konnotation Fr. connotation, sens accessoire
Kelimenin asıl anlamı yanında, kullanıma bağlı olarak kazandığı yeni anlam(lar): Baş kelimesinin asıl anlamı dışında «bir topluluğu yöneten kimse, lider», «bir şeyin başlangıcı (ay başı, yıl başı, satır başı)», «temel esas» (her işin başı sağlıktır), «bir şeyin uçlarından biri» (yolun iki başı, «tane, sayı» (iki baş sarımsak, üç baş inek, altı baş aile), «bir şeyin yakını veya çevresi» (ocak başı, havuz başı, mangal başı) vb. pek çok yan anlamı vardır. Ayak, göz, parmak, boğaz, burun gibi organ adları da epey yan anlamlara sahiptir. Türkçmiz bu bakımdan her yönü ile zengin bir özellik taşır. Karşıtı asıl anlam'dır
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.