Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Yapıt ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

Yapıt anlamı
eser. ~ sözleşmesi: istısnâ' akdi.

BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü

yapıt anlamı İng. work Osm. eser Fr. oeuvre
İyesinin özelliğini taşıyan, gerek biçim ve gerekse içeriği bakımından birlik gösteren düşünü ve sanat ürünü.

Güncel Türkçe Sözlük

yapıt anlamı
is. 1. Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser: "Yapıtının sağlamlığına güvenen her sanatçı gibi şakasını da iyi karşılamıştı." -H. Taner. 2. Yayın, kitap: "Dergilerde bol bol, yapıtı bir yana bırakıp yazar kişiliklerine sataşan yazılara rastlarız." -A. Ağaoğlu.

Türkçe - İngilizce

yapıt anlamı
isim
1) work
2) composition
3) handiwork
4) production

Yapıt eş anlamlısı

eser
is. 1. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir." -Y. K. Beyatlı. 2. Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak." -H. Z. Uşaklıgil. 3. İz, işaret, im: "Yüzünde biraz önceki elemden, kızgınlıktan, çaresizlikten eser yoktu." -A. Kulin. 4. Soyut kavramlarda belirti: "Acaba, bir yolunu bulup bir talih eseri olarak gidemez miydik?" -A. Erhat.
yayın
is. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat.

"Yapıt" için örnek kullanımlar

Bu film aday olmalıydı, birinci sınıf bir yapıt'' diye yanıt verdi.
This movie should have been nominated for a first-class work,'' he replied.
Kaynak: sabah.com.tr
Kelebeğin rüyası, Yılmaz Erdoğan'dan mükemmel bir yapıt.
A butterfly's dream, a perfect work of Yilmaz Erdogan.
Kaynak: haberfx.net
Bir dram olan film kaliteli bir yapıt olarak göze çarpıyor.
The film is a drama stands out as a work of high quality.
Kaynak: habercity.net
Birinci sınıf bir yapıt'' dedi.
A first-class work,'' he said.
Kaynak: haberturk.com
Üçleme, triloji veya üçlü yapıt; birbirinin devamı niteliğinde olan ya da birbiri ile karakterler veya konu açısından bağlantılı olan üç
Kaynak: Üçleme
Çeviri yapıt yayım sözleşmesi, derleme yapıt yayım sözleşmesi ve özgün yapıt yayım sözleşmesi gibi farklı tipleri vardır. Yapıt sahibi
Kaynak: Yayım sözleşmesi
Eser, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; “emek sonucu ortaya konan yapıt, ürün” demektir. 846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B
Kaynak: Eser
Fantazi/Masalsı edebiyat sınıfına girebilecek sürükleyici yapıt. Yazarın aynı zamanda Puslu Kıtalar Atlası adlı kitabında da aynı kitaba
Kaynak: Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri
Yüklemler (Eski Yunanca : Κατηγορίαι), Aristoteles 'e atfedilen yapıt. Türkçede Kategoriler olarak da bilinen bu yazı, Rodoslu Andronikos
Kaynak: Yüklemler (Aristoteles)
Fransız aristokrasisinin ikiyüzlülüğü nü ortaya koyan yapıt genel anlamda tüm insanların paylaştığı zayıf noktalara dikkat çekmektedir.
Kaynak: Adamcıl (Molière)
Hindistan'ın bağımsızlığına kavuştuktan sonra yazılan yapıt, Hindistan yazınında bu özelliğinden dolayı önemli bir yer tutar.
Kaynak: Geceyarısı Çocukları
Olgunluk çağında Historika Hypomnemata (Tarihi Hatıralar) adlı bir yapıt (bugün kayıptır) yazdı. Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios
Kaynak: Strabon
İbsen 'in 1882 yılında kaleme aldığı ve ertesi yıl oynanan yapıt, Türkiye'de AST tarfından Rutkay Aziz yönetmenliğinde sahnelenmesinin
Kaynak: Bir Halk Düşmanı
teknolojik konularla ilgili bir dizi dokümenter yapıt ve bilgisayar oyunu için danışmalık yapmış ve ismi bu yapıtlara marka olarak verilmiştir
Kaynak: Tom Clancy
Türkçesi Vâlâ Nurettin 'e ait olan yapıt, Türkiye'de ilk kez 1936 - 1937 sezonunda Şehir Tiyatroları tarafından oynandı. Daha sonra başta
Kaynak: Ayaktakımı Arasında
Bu yapıt aynı adla (Darağacında Üç Fidan) belgesel anlatı tarzında on sekiz gün süren bir dizi yazıdan sonra kitaplaştırılmıştı.
Kaynak: Darağacında Üç Fidan
Tek nüshası İngiltere 'de Londra 'da British Museum 'da bulunan yapıt, 1858 yılında Kazan 'da basılmıştır.Nizami 'nin (1141 -1204 ) aynı
Kaynak: Haydar Harezmi
ve James Joyce 'tan esinlenen dilsel oyunlarıyla Resul, kendine özgü bir yapıt olarak türkce edebiyatta yer almış olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Resul (roman)
yüzyıl liberalizm iyle ilgili pek çok yapıt okuyan Kielland, yapıtlarında toplumsal reformu savundu. Aynı zamanda, yaşadığı dönemin önde
Kaynak: Alexander Kielland

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.