Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yılantaşı ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yılantaşı anlamı Fr. serpentine
serpantin (jeoloji)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

yılantaşı anlamı İng. serpentin Osm. serpantin Fr. serpantine
yerbilim: İçinde çoğu kez izleri görülen olivin, piroksen ya da anfibolün başkalaşmasından oluşan fidratlı manyezi silikatlarından birleşmiş kütle.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

yılantaşı anlamı İng. serpentine Alm. Serpentin Fr. serpentine
1- Kayaç yapıcı mineral grubu. ( a- krizotil (lifli serpantin), Mg6 (OH)6 (Si4On) H2O; yeşilimsi, sarımsı, çizgi ak; sertlik 2.5-4, özgül ağırlık 2.36-2.5; monoklinal. Lifli asbest olarak ültrabazik kayaçların çatlaklarında bulunur, b- Antigorit (yapraklı serpantin): Mg (OH)J(Si4Oı0); yeşil, açık yeşil, gri; çizgi ak; sertlik 3-4, özgül ağırlık, 2.55-2.58; monoklinal. Genellikle olivinin ayrışmasıyle oluşur. 2- Kayaç: Büyük çoğunlukla yılantaşı mineralinden bileşik başkalaşma kayacı. Genellikle ültrabazik kayaçların değişmesi ve başkalaşması ile oluşur.)

Türkçe - İngilizce

yılantaşı anlamı
isim
1) serpentine

"yılantaşı" için örnek kullanımlar

Halk arasındaki diğer isimi "yılantaşı"dır. Bazen "beril" olarak isimledirilse de,beril Berilyum içeren farklı bir taş grubundandır.
Kaynak: Peridot
Beyaz asbest olarak bilinen krisotil , yılantaşı ndan elde edilir. Birçok ülkede kullanımı tamamen yasaklanmıştır. ABD'de ve bazı Avrupa
Kaynak: Asbest

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.