Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yormak ne demek?

 - 5 sözlük, 11 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

yormak anlamı
yürümek
yormak anlamı
yürümek, gitmek, varmak; ismi varıp yayılmak; yürüyüp yorulmak
yormak anlamı
tabir etmek, yormak.
yormak anlamı
tabir (rüya vb.) sözün gidişi, anlaşılışı

Güncel Türkçe Sözlük

yormak, -ar anlamı
(I) (-i) 1. Yorgun duruma getirmek: "Teknik teferruatla okurlarımı yormak istemiyorum." -F. R. Atay. 2. mec. Sıkıntıya sokmak, üzmek: "Ömer, kalbimi en çok yoran bir sima gibi hatırımda kaldı." -H. E. Adıvar.
yormak, -ar anlamı
(II) (-i, -e) 1. Bir anlam vermek, yorumlamak: "Hayvanlara insanca duygu ve düşünceler yormak ne derece doğrudur bunu da kestiremiyorum." -H. Taner. 2. Bir sebebe bağlamak, bir duruma işaret saymak.

Tarama Sözlüğü

yormak anlamı
Alıkoymak.

Türkçe - İngilizce

yormak anlamı
fiil
1) poop
2) tire
3) exhaust
4) fatigue
5) attribute
6) fag
7) weary
8) tax
9) strain
10) try
11) tucker
12) cream
13) do in
14) do up
15) fag out
16) frazzle
17) knock out
18) prostrate
19) take out
20) task
21) tucker out
22) wear out
23) wearisome

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yormak anlamı
Yorumlamak.

Kars
Yozgat
*Silifke İçel

yormak anlamı
< ET yormak: yormak
yormak anlamı
< ET yormak: yorumlamak

yormak eş anlamlısı

yorumlamak
(-i) 1. Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek. 2. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek: "Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez." -H. E. Adıvar. 3. müz. ve tiy. Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek.

"yormak" için örnek kullanımlar

Kafa yormak istemesek bile bize öyle anlatılıyor.
Even if you never told us to chew it.
Kaynak: dha.com.tr
Pas yaparak, hatta pas ritmini yükselterek rakibi koşturmak, yormak, bıktırmak mümkündü.
By rust, and even pass rush to beat the opponent raising, poop, pall possible.
Kaynak: spor.haberturk.com
İki devre arasındaki farka kafa yormak lazım.
The difference between the two circuits need to chew.
Kaynak: mackolik.com
Sanatla uğraşmak sadece TV oyunculuğu yapmak demek değil, bir şeylere kafa yormak, dert edinmektir.
TV actor does not mean only to deal with art, something to chew, get trouble.
Kaynak: radikal.com.tr
Oldukça sorunlu bir kavramdır zira bu kavram üzerine kafa yormak için, müelliflik, orijinal, sahiplik üzerine de kafa yormak gerekmektedir
Kaynak: Temellük
yaşındaki Joshua Seigl, bekâr bir erkek olarak çok değer verdiği bağımsızlığından ödün vermesini elden giden sağlığına yormak zorunda kalır.
Kaynak: Dövmeli Kız (kitap)
"Yom tutmak" deyimi ise "hayıra yormak, uğurlu saymak" demektir ve yom kelimesinin halk dilinde "iyi haber" gibi manaları da vardır
Kaynak: Yom
Bizdedir :: Erlik midir eri yormak: Irak yoldan haber sormak: Cennetteki ol dört ırmak: Coşkun akan sel bizdedir: Âdem vardır cismi semiz:
Kaynak: Tapuğ
kulağına bakarak ahlakını, iyilik ve kötülüğünü anlamak, düş yormak, kuşların uçuşundan, yıldızların duruşundan olacağı şeyleri bilmek,
Kaynak: Cahiliye Dönemi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.