Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yükler ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

yükler anlamı İng. loader Osm. loder
bayındırlık, yapıcılık: Başka bir araca ya da kendi üzerine kum, toprak, çakıl vb. bir kepçeyle alıp yükleyen araç.

Güncel Türkçe Sözlük

yükler anlamı
is. bl. Bilgisayara yükleme yapmak için kullanılan özel bir proGram.

"yükler" için örnek kullanımlar

Girişimciler gereği kadar risk alsınlar, biz onların üstüne yeni yükler yüklemeyelim.
Entrepreneurs need to let them take a risk, we do not install them on the new loads.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ancak bu fark, onlara ağır sorumluluklar yükler.
However, this difference is loads of heavy responsibilities to them.
Kaynak: sabah.com.tr
İstanbul'un artık taşıyamayacağı yükler var.
Have loads of Istanbul can not bear anymore.
Kaynak: finans.mynet.com
Bu cezalar, kulübümüzün ve takımımızın sırtına taşınması imkansız yükler getirmekte.
These penalties impossible to transport loads to the back of our club and our team.
Kaynak: fanatik.com.tr
Büyük hacimli yükler ve konteynerlerin güvenli taşıması için denizyolu kullanılır. Denizyolu taşımacılığı karayolu , demiryolu , havayolu
Kaynak: Denizyolu
Tanker, okyanus larda işleyen, genellikle sıvı olmak üzere büyük yükler taşıyan bir deniz aracıd ır. Taşıdığı başlıca yük, petrol dür.
Kaynak: Tanker
Eğer pozitif yükler daha fazlaysa parçacık artı yüklü, negatif yükler daha fazlaysa parçacık eksi yüklüdür. Bu iki yükün birbirine eşit
Kaynak: Yüklü parçacıklar
Bir molekülde elektronlar daha dogrusu yükler(ister arti iste eksi olsun) ne kadar bir yerde sabit olarak kalmiyorsa, o molekül o kadar
Kaynak: Delokalizasyon
Cisimlerde pozitif yükler proton lar, negatif yükler elektron lar tarafından taşınırlar. Noktasal iki yük arasındaki Lorentz kuvveti bu
Kaynak: Elektriksel yük
Yani topuzdan yapraklara (–) yükler itilmiştir. Topuzdan yapraklara (–) yüklerin itilebilmesi için K cisminin yükünün işareti (–) olmalıdır.
Kaynak: Elektroskop
Çünkü yüksek rezistanslı yüzeyden gelecek veya yüzeye girecek yükler kendi etkilerinin görünebilmesi için daha az veya daha çok süre orada
Kaynak: Elektrostatik
Ağır yükler için yükleme kapasitesi daha fazla olan 40dc konteyner şekli tercih edilir. 28ton'a kadar bu konteynerlerde yük taşınabilinir
Kaynak: Navlun
Bu dört denklem sırasıyla, elektrik alanın elektrik yükler tarafından oluşturulduğunu (Gauss Yasası), manyetik alanın kaynağının, manyetik
Kaynak: Maxwell denklemleri
İsimlendirmenin kökeni problemdeki sınır koşullarını (Dirichlet sınır koşulları veya Neumann sınır koşulları ) bazı sanal yükler ile
Kaynak: Görüntü yük metodu
Her ay bu limana yüzlerce gemi yanaşır ve bu gemilerdeki yükler mavnalarla Bremen'e taşınır. Tersane, atölye ve doklar kilometrelerce yer
Kaynak: Bremen
Kararlı hale geçerken aldığı yükler nedeniyle ve ayrıca doğada çok bulunduğu için yakın gelecekte tıpkı karbon selektörleri olduğu gibi
Kaynak: Silisyum
Dış yükler, köprü ağırlığı gibi statik yükler olabildiği gibi, trafik yükü gibi dinamik de olabilir. Dinamik yükler ağırlık bakımından
Kaynak: Köprü
Mikro dalgalar da iletken üzerinde ivmelendirirlen yükler tarafından meydana getirilirler. Radyo dalgalarının en kısa dalga boyuna sahip
Kaynak: Mikrodalga
Serenin ve vinç kolunun tepesinden bir gergi geçer; gerginin uzunluğu değiştirilebilir ve böylece serene farklı uzaklıklardaki yükler
Kaynak: Vinç
Elektrostatik , Elektromanyetizm de zıt yükler taşıyan parçacıklar arasında oluşan kuvvet. Statiğin zıttı dinamik tir. Dış bağlantılar
Kaynak: Statik
Daha geniş anlamda, öğrenme sonucu, birey içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden tanımlar
Kaynak: Öğrenme
28 asker, 14 adet sedye, bir adet jip veya top da C-47'nin taşıyabileceği yükler arasındadır. C-47'lerin 22 farklı işlevi vardır.
Kaynak: Douglas C-47
Bu yükler her kanat altında 2 istasyon, gövde altında 5 istasyon olmak üzare 9 istasyon vasıtasıyla taşınır.2012'nin başlarında Hindistan
Kaynak: Dassault Mirage 2000

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.