Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yüklenmek ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yüklenmek anlamı Fr. charger
(fizik)

Güncel Türkçe Sözlük

yüklenmek anlamı
(-e) 1. Yükleme işi yapılmak veya yükleme işine konu olmak: "Daha şimdiden evin bütün işleri Peyker'in üstüne yüklenmiş." -M. Ş. Esendal. 2. Kendi ağırlığını başka bir şey üzerine vermek, bedeniyle abanmak: "Araba durdukça önümdekine, kalktıkça arkamdakine yükleniyorum." -B. Felek. 3. (-i) Bir yükü taşımayı üstüne almak: Bavulları yüklendi. 4. mec. Üstüne düşmek, zorlamak: "Hep birden yüklenmişlerdi o zaman Rahmi'ye; saygısızlık ettin, kırdın diye." -T. Buğra. 5. (-i) mec. Bir şeyi yapmayı kabul etmek, üstüne almak.

Türkçe - İngilizce

yüklenmek anlamı
fiil
1) load
2) undertake
3) shoulder
4) be stuck with
5) embark
6) attach
7) lay on
8) load up
9) sit upon
10) stick it on
11) take upon oneself
12) lie heavy on

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yüklenmek anlamı
bakınız» yüyhlenmek

yüklenmek eş anlamlısı

zorlamak
(-i) 1. Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, mecbur etmek: "Bir realite hissi ile değil, bir tarih hissi ile kendimizi zorluyorduk." -F. R. Atay. 2. Açılması, kırılması, sökülmesi gereken şeyler için güç kullanmak: Gece kapıyı zorlamışlar. 3. (nsz) Üstelemek, ısrar etmek: "Bütün köylü zorladı da bu sefer izin alabildi." -Ö. Seyfettin.

"yüklenmek" için örnek kullanımlar

Bir maç daha olduğu için şimdi bundan fazla yüklenmek yanlış olur.
It is now more than a match for the bear would be wrong.
Kaynak: blog.radikal.com.tr
Ev sahibi takım şuursuzca ataklarla yüklenmek isterken, arkada açıklar verdi.
Senseless attacks while trying to upload the home team, gave back explains.
Kaynak: fanatik.com.tr
Tabi bu otoritere boşluğundan bağırmak, yüklenmek, suç atmak çok kolay şeyler.
Of course, this authoritarian shout cavity, loaded, crime is very easy to throw things.
Kaynak: merhabahaber.com
Sadece kaleci veya savunmaya yüklenmek mümkün değil.
Only the goalkeeper can not be loaded or defense.
Kaynak: spor.haberturk.com
gibi tercümenin yazar tarafından sakıncalı bulunması, ayetlere mucize vi anlamlar yüklenmek veya anlamların zenginleştirilmek istenmesi vb.)
Kaynak: Kur'an mealleri
yaralanmaların ciddiyetini ve ölümü azaltma gibi sorumlulukları yüklenmek gibi görevleri olan meslek dalıdır Acil Tıp Teknisyenleri
Kaynak: Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
Kürtçe'de bir şeye küçüklük anlamı yüklenmek istendiği zaman kelimelerin sonuna –ik eki getirilir. Örnekler: Şiv “Sopa”, Şivik “Küçük sopa”
Kaynak: Kürtçe
için gerekli yardımları sağlayarak bu alanda olumlu sonuçlar almak ile halk ve hekim eğitiminde görevler yüklenmek" şeklinde açıklamaktadır.
Kaynak: Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
Manastır projesi zamanla, yapıya yüklenmek istenen anlamlara paralel bir şekilde büyür. V. Karl 'ın vasiyet ettiği gibi bir hanedan
Kaynak: El Escorial
(15-18 kasım) ve özellikle Berezina Geçidine (25-29 kasım) yüklenmek zorunda kaldı ve bu arada kendi ordusu da çok ağır koşullar altında
Kaynak: Napolyon'un Rusya Seferi
Muhtedi kuzeni Mutaz'dan daha ciddi olarak halifelik görevini yüklenmek istemektedeydi. İlk defa halifelik sarayını reorganize ederek bu
Kaynak: Muhtedi (Abbasi)
Bunu önlemek için Patrona Halil Sadaret Kaymakamı görevini yüklenmek istediğini Sultan'a bildirdi. Bunun zararını anlayan Sultan hemen
Kaynak: Patrona Halil İsyanı
bir yer, hoşuna giden bir ülke görse, yüklenmek için sırtını eğer, angaryaya katlanır. Dan kendi halkını yönetecek, bir İsrail oymağı gibi.
Kaynak: Yakup
Tüm bunlara rağmen özdeki Gök Tanrı ve Şaman öğretiler hep var olmuş, her yeni dinle barıştırılarak ve yeni anlamlar yüklenmek suretiyle
Kaynak: Şeyhresul, Kavak
Bir Yahudi buna uymak zorundadır; aksi taktirde bir Müslüman'a yüklenmek hayatından fazlasına mal olur." 20. : yüzyıl: Müslümanların Yahudilere
Kaynak: İslam ve antisemitizm
piyadeleri ile çarpışmaya girmek ve Osmanlı hatlarına ateş altında yüklenmek suretiyle resmen 1905 yılında Ruslara Japonların yaptığı gibi
Kaynak: Kumanova Muharebesi
yapılan dilde bulunmaması veya olduğu gibi tercümenin yazar tarafından sakıncalı bulunması, ayetlere mucize vi anlamlar yüklenmek istenmesi vb.)
Kaynak: Kur'an
Bina 6 Eylül 1917 tarihinde I. Dünya Savaşı nda kullanılmak üzere trenlere yüklenmek amacıyla bekleyen cephanenin patlamasıyla yıkılmış
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.