Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

zorlamak ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

zorlamak anlamı
(-i) 1. Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, mecbur etmek: "Bir realite hissi ile değil, bir tarih hissi ile kendimizi zorluyorduk." -F. R. Atay. 2. Açılması, kırılması, sökülmesi gereken şeyler için güç kullanmak: Gece kapıyı zorlamışlar. 3. (nsz) Üstelemek, ısrar etmek: "Bütün köylü zorladı da bu sefer izin alabildi." -Ö. Seyfettin.

Türkçe - İngilizce

zorlamak anlamı
fiil
1) force
2) enforce
3) push
4) strain
5) coerce
6) compel
7) pressure
8) press
9) stretch
10) constrain
11) urge
12) impose
13) bully
14) impel
15) drive
16) obligate
17) bludgeon
18) railroad
19) clamor down
20) cozen
21) subdue
22) sweat
23) do violence to
24) worry
25) wrest
26) sTampede
27) lean upon
28) railroad into doing
29) outrage
30) impress
31) exact
32) edge on
33) drag in
34) push for
35) be urgent with
36) cow into
kelime öbeği
1) press-gang into doing
2) twist arm

zorlamak eş anlamlısı

ısrar etmek
1) bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek: "Siz benim usule bakın diye ısrar ediyordu." -Ç. Altan. 2) çok istemek.
mecbur etmek
zorlamak: "Ertesi gün beni daireden istifaya mecbur ettiler." -S. F. Abasıyanık.
üstelemek
(nsz) 1. Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek: "Ahmet Kerim bu yeni tutumun sebebini mutlaka öğrenmek istedi ve o kadar üsteledi ki Samim cevap vermek zorunda kaldı." -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Hastalık yeniden ortaya çıkmak, depreşmek: Sıtması üsteledi. 3. (-i) Bir isteği, bir buyruğu tekrarlamak, tekit etmek. 4. (-e) Bir şeyin üstüne eklenmek, katılmak, inzimam etmek: Sıkıntıya bir de hastalık üsteleyince.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.