Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

zorlama ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

zorlama anlamı İng. compulsion, constraint Osm. cebir Alm. Zwang, Gewalt, Nötigungsnotstand Fr. violence, contrainte
Tanıklık yapmak, andiçmek ve bunlar gibi yargılıkça bir kimseye verilen ve o kişi tarafından yapmaktan kaçınılan ve yargılama ile ilgili olan görevlerin, yasada yazılı yöntemlerle zorla yaptırılması.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

zorlama anlamı İng. stress Alm. Beanspruchung Fr.effort, tension
Bir nesneye etkiyen yamrultucu kuvvet.

Güncel Türkçe Sözlük

zorlama anlamı
is. 1. Zorlamak işi, zecir: "İlk gençliğimin en büyük sıkıntısı bu şiir zorlamasıdır." -F. R. Atay. 2. tıp Özellikle oynaklarda ara keseciklerinin fıtığı olarak beliren, bir organın zorlanmış olmasıyla ortaya çıkan aksaklık veya bozukluk. 3. sf. Zorlanarak sağlanan, cebrî: "Melodram ile vodvilin temelde eş yapıda, zorlama türler olduğunu yazar durmadan." -N. Cumalı.

Türkçe - İngilizce

zorlama anlamı
isim
1) force
2) coercion
3) enforcement
4) compulsion
5) push
6) strain
7) duress
8) pressure
9) constraint
10) urge
11) coaction
12) violence
13) screw
14) impellent
15) arm-twisting

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

zorlama anlamı
1. Çok çalışmak, yürümekle kol ve bacak eklemlerinde oluşan şişlik. 2. El ve ayakta çıkan çıban. 3. Yarada irinlenme.
zorlama anlamı
Çok çalışmaktan el, ayak, kol vb. organlarda görülen şişme, incinme.

Niğde

zorlama eş anlamlısı

cebrî
sf. (cebri:) esk. 1. Zorla yapılan: Cebrî muamele. 2. Zor kullanılarak yaptırılan. 3. Zorlama.
zecir
is. esk. 1. Yaptırmama, yasaklama. 2. Zorlama. 3. Eziyet etme.

"zorlama" için örnek kullanımlar

Bu kişileri buraya göndermek konusunda hiçbir zorlama yok.
There is no obligation to send these people here.
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
Kimseyi bu konuda zorlama şansına sahip değiliz.
We do not have a chance to force anyone about it.
Kaynak: haberler.com
Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da zorlama atışlarla sonuca gitmeye çalışınca 4.
In the first part of the struggle to force both teams tried to go to conclusion 4 shots
Kaynak: posta.com.tr
'Fazla zorlama' diye biz uyarmıştık kendisini.
'Do not push it, "he warned him we were.
Kaynak: sonyorumhaber.com
Çoklu bilgisayar oyunlarında rakibi oyunu bırakmaya zorlama anlamına gelen "force forfeit"ın kısaltması. Türkçede de zaman zaman
Kaynak: Ff
Serbest piyasa tanımı, hükümetin ekonomik müdahalelerini, sadece, piyasa katılımcılarının arasında gerçekleşebilecek zorlama veya
Kaynak: Serbest piyasa
Deformasyon(şekil değişikliği) ve basınç bir nesne dahilindeki zorlama kuvvetlerinin sonucudur. Eski zamanlardan beri bilim insanları kuvvet
Kaynak: Kuvvet
Aynı zamanda sistemin zorlama altındaki titreşiminde nasıl davranacağını da belirlerler. Sönümlü zorlamalı titreşim: Bu bölümde kütle yay
Kaynak: Titreşim
eylemi, herhangi bir dış zorlama ya da zorunluluk olmaksı­zın, kararlaştırma ve uygulama gücü; eyle­me neden olan eylemi başlatabilen yetidir.
Kaynak: Özgür irade
Moskova Davaları, pek çok yerde kararların önceden verildiği, itirafların zorlama yoluyla verildiği gösteri mahkemeleri olarak nitelendirilir.
Kaynak: Moskova Davaları
bu ağaçların muhtemelen o dönemin Arap toplumu tarafından bilinmediği gözönüne alındığında zorlama ya da saptırma olarak değerlendirilebilir.
Kaynak: Vakı'a Suresi
Hürriyet her türlü belirlenmişliğe, yani zorlama düşünceye, kaderci anlayışa ve cüz-î irâdenin söz konusu olmadığı her anlayışa karşıdır.
Kaynak: Hürriyet (felsefe)
Ancak diğer taraftan, bazı dominant partiler halkın oylarıyla, zorlama veya şiddet olmadan iktidarda kalırlar. Baskın parti sistemi
Kaynak: Baskın parti sistemi
borçlu devletin borcunu ödeyemediği durumlarda zorlama tedbirleri uygulamanın veya borçlu devletin topraklarını işgal etme hakkının
Kaynak: Drago Doktrini
Şulhan Aruh'un görüşüne göre, verilen anapara üzerinde zorlama yapılabilir, eğer borca ayriyetten faiz uygulanıyorsa faiz kısmına zorlama
Kaynak: Yahudilikte borç ve faiz
Aynı zamanda görülmektedir ki, bir kitle hareketi ikna veya zorlama yollarından her ikisini de kullanmak imkânına sahip bulunuyorsa,
Kaynak: Kesin İnançlılar
Tibet adı ve Tibet Kilisesi : Tbeti terimi zorlama bir terimdir. T'beti terimi zorlama bir terim olarak değerlendiren biriler elbette Gürcü
Kaynak: Cevizli, Şavşat
Ancak tank söylenmesi kolay olduğu için tercih edilmiştir Ancak en zorlama senaryo Winston Churchill'un resmi biyografisinde geçmektedir.
Kaynak: Tank
bulundurma ve aleylerine zorlama durumu şeklinde tanımlanmakta, özgürlüğü engellemek ya da kısıtlamak olarak degerlendirimesi gerekmektedir.
Kaynak: Baskı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.