Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

barok tiyatro ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

barok tiyatro anlamı İng. baroque theatre Alm. Barocktheater Fr. théâtre baroque
Aşağı yukarı 1590 ile 1750 yılları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlayışı. En önemli anlatımını mimarlık alanında bulmuştur. Ancak resim, müzik ve tiyatroyu da etkilemiştir.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

barok tiyatro anlamı İng. theater barogue Alm. Barocktheater Fr. théâtre baroque
XVI. yüzyılın sonundan XVII yüzyılın sonuna değin süren tiyatro akımı. Aydınlanma çağının "büyük" üslûbu ile gelişen tiyatro. Barok tiyatroda yenilikler: Salonda localar, sahnede kulisler. Örn. Teatro Farnesi, italya'da Parma şehrinde (1619).

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.