Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

yürütmek ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yürütmek anlamı Fr. passer la division
(kesir) (matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

yürütmek anlamı
(-i) 1. Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak. 2. Gerektiği gibi yapmak, uygulamak: İşlerini eskisi gibi yürütüyorlar. 3. huk. Bir yargıyı yerine getirmek, uygulamak. 4. (nsz) Kabul edilmesi veya tartışılması için bildirmek, açıklamak, öne sürmek: Mütalaa yürütmek. Muhakeme yürütmek. 5. mec. ve tkz. İşinden veya bulunduğu yerden çıkarmak: "Seni, teğmene bel bağlayıp girdiğin bisküvi fabrikasından nasıl yürüttülerdi." -H. Taner. 6. argo Habersiz olarak almak, çalmak: Bizim kalemi yürütmüşler.

Tarama Sözlüğü

yürütmek anlamı
1. Akıtmak. 2. Gezdirmek, dolaştırmak. 3. Çevirmek, döndürmek. 4. Sevketmek. 5. Tedâvül ettirmek.

Türkçe - İngilizce

yürütmek anlamı
fiil
1) walk
2) pursue
3) wage
4) filch
5) push
6) prig
7) nick
8) scrounge
9) prosecute
10) make away with
11) collar
12) hold down
13) lift
14) pilfer
15) walk off with
16) walk away with
17) sneak
18) snaffle
19) purloin
20) go through with

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yürütmek anlamı
Götürmek.

*Maçka ve köyleri -Trabzon

yürütmek eş anlamlısı

çalmak
(-i, -e) 1. Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak: "İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı." -F. R. Atay. 2. Vurarak veya sürterek ses çıkartmak: "Bir yandan mızıka istiklal havasını çalıyordu." -R. E. Ünaydın. 3. Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak: "Fevkalade zekidir; iyi dans eder, piyano çalar, tenis oynar, ata biner, avcıdır, kayakçıdır." -R. H. Karay. 4. (nsz) Ses çıkarmak, ses vermek: "Hafif hafif ıslıklar çalan sesi eski keskinliğini kaybetmiştir." -R. N. Güntekin. 5. Atmak, çarpmak, vurmak. 6. Yoğurt yapmak için sütü mayalamak, katıp karıştırmak: "Ana, inek sağar; yoğurt çalar, yayık vurur." -T. Buğra. 7. Üzerine sürmek: Ekmeğin üzerine yağ çaldı. 8. (-i) Bozmak, zarar vermek. 9. (-i) Kumaşın bir parçasını kesmek. 10. Madeni oymak, kalemle işlemek. 11. (-e) Benzemek, andırmak: "Geniş alınlı, kırmızıya çalar, kahverengi saçlı, altın dişli tuhaf bir delikanlı gülümsedi." -S. F. Abasıyanık. 12. mec. Zamanı boşa harcatmak, ziyan edilmesine yol açmak. 13. (-i) hlk. Süpürmek, temizlemek: Tozu çalmak.
uygulamak
(-i) 1. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek: "Nitekim bilge bunu açıkça söylemekle kalmaz, tamı tamına uygular da." -N. Uygur. 2. (-i, -e) Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek: İki üçgeni birbirine uygulamak.

"yürütmek" için örnek kullanımlar

Dolayısıyla bu kadar çok yönlü bir işi sessizlikle yürütmek gerekli.
So it's versatile enough to carry out a job that silence is required.
Kaynak: aa.com.tr
Canlı yayın yürütmek zor iştir ama bu işi çok iyi başarıyor.
Live Stream difficult to carry out the work, but manages to do it very well.
Kaynak: sabah.com.tr
Dediğiniz gibi, Bucaspor'da futbolla okulu bir arada yürütmek sorun olmuyor.
As you say, are not a problem any combination Bucaspor'da football school.
Kaynak: sabah.com.tr
Bu şekilde presten sıyrılıp, etkin pas trafiğini yürütmek mümkün olabilir.
In this way, extruded peel, you may be able to execute an effective traffic to pass.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye 'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu
Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) (Almanca : Österreichischer Fußball-Bund) Avusturya 'daki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun
Kaynak: Avusturya Futbol Federasyonu
SvFF) İsveç 'teki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü
Kaynak: İsveç Futbol Federasyonu
Kuramsal fizik veya Teorik fizik doğada gerçekleşen olaylar üzerine tahmin yürütmek, onları açıklamak ve akla yakınlaştırmak için fiziğe ait
Kaynak: Kuramsal fizik
İsviçre Futbol Federasyonu, İsviçre 'de futbol faaliyetlerini yürütmek, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve
Kaynak: İsviçre Futbol Federasyonu
Finlandiya Futbol Federasyonu, Finlandiya 'da futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu
Kaynak: Finlandiya Futbol Federasyonu
Kırgızistan Futbol Federasyonu, Kırgızistan 'daki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak
Kaynak: Kırgızistan Futbol Federasyonu
Sami Yusuf, onsekiz yaşındayken Londra Kraliyet Müzik Akademisi'nde bestecilik alanında çalışmalarını yürütmek için burs kazanmış müzisyen
Kaynak: Sami Yusuf
San Marino 'da futbol faaliyetlerini yürütmek, bu konuda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.
Kaynak: San Marino Futbol Federasyonu
Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Türkiye 'de bisiklet faaliyetlerini yürütmek, gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu
Kaynak: Türkiye Bisiklet Federasyonu
Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye 'de yüzme faaliyetlerini yürütmek, yüzmenin gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu
Kaynak: Türkiye Yüzme Federasyonu
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Türkiye 'de motosiklet sporları faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ki faaliyetlerin gelişmesini ve
Kaynak: Türkiye Motosiklet Federasyonu
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Futbol Federasyonu, Kürdistan 'da futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına
Kaynak: Kürdistan Bölgesel Yönetimi Futbol Federasyonu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs 'ta voleybol faaliyetlerini yürütmek, voleybolun gelişmesini ve yurt
Kaynak: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu
Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek. ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek.
Kaynak: Orman mühendisliği

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.