Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

agape ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

agape anlamı
sıfat
1) ağzı açık kalmış
2) şaşırıp kalmış
isim
1) merhamet
2) hayır
zarf
1) şaşırıp kalarak
2) ağzı açık olarak

"agape" için örnek kullanımlar

Mouth agape, I replayed her video over and over again, and woke up humming it.
Ağız agape, ben tekrar tekrar onu video replayed ve uğultu uyandım.
Kaynak: ghafla.co.ke
This love is not just any kind of love; Jesus called it Agape love.
Bu aşk sadece herhangi bir tür değildir; İsa Agape aşk denir.
Kaynak: voiceofthevalley.com
At such times, even Jimmy Page must've looked on, mouth agape.
Böyle zamanlarda, hatta Jimmy Page olmalı, ağız agape baktı.
Kaynak: telegraph.co.uk
Just listen to the testimony of Eileen Chapman, who ran a small outreach group called Agape.
Sadece Agape adında küçük sosyal grup koştu Eileen Chapman, ifadesine dinleyin.
Kaynak: psdispatch.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.