Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

babyish ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

babyish anlamı
sıfat
1) çocuksu
2) bebeksi
3) bebek gibi
4) çocukça

"babyish" için örnek kullanımlar

I was quite babyish as a child and she was the one who always minded me.
Ben bir çocuk olarak oldukça çocuksu ve o zaman bana fikirli biriydi.
Kaynak: independent.ie
We headed out to do our show and put in a pretty babyish performance.
Biz gösteri yapmak için dışarı yöneldi ve oldukça çocuksu bir performans ortaya koydu.
Kaynak: horseandhound.co.uk
Gerald was reluctant to grow up, and he wanted to keep his girls babyish, too.
Gerald Büyümek için isteksiz, ve o da, onun kız çocuksu tutmak istedim.
Kaynak: guardian.co.uk
The lyrics are funny and quirky, but it's not babyish.
Sözleri komik ve ilginç, ama çocuksu değil.
Kaynak: heraldnews.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.