Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Babylonia ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

Babylonia anlamı
Babil

"Babylonia" için örnek kullanımlar

The ancient debate between the Jews of the Land of Israel and those of Babylonia revived.
İsrail Kara Yahudileri ve Babil'in olanlar arasındaki eski tartışmaları yeniden canlandırmıştır.
Kaynak: jpost.com
It discusses someone, Rav Rehumi who studied in Mahoza, one of the Ivy League yeshivas of Babylonia.
Bu Mahoza, Babil Ivy League Yeşivalar birinde okudu birisi, Rav Rehumi anlatılır.
Kaynak: ynetnews.com
Over 2,000 years ago, the great Jewish learning academies were in Babylonia: Nehardea, Mechoza, Pumbedita, and Sura.
2.000 yıl önce, büyük Yahudi öğrenme akademileri Babil vardı: Nehardea, Mechoza, Pumbedita ve Sure.
Kaynak: haaretz.com
Taylor was Anata of Babylonia.
Taylor Babil'in Anata oldu.
Kaynak: seattlepi.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.