Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bastion ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

bastion anlamı
isim
1) burç
2) kale
3) tabya
4) iyi korunan yer

"bastion" için örnek kullanımlar

The island is the last American bastion of the old Soviet Union and the cold war.
Adanın eski Sovyetler Birliği'nin son Amerikan kalesi ve soğuk savaş.
Kaynak: guardian.co.uk
Perez, who was a bastion off intensity, only had to remind her team to just keep winning.
Yoğunluğu kapalı bir kalesi oldu Perez, sadece sadece kazanmaya devam etmek ekibi hatırlatmak zorunda kaldı.
Kaynak: nydailynews.com
LP coalition calls Plaza Miranda as its bastion.
LP koalisyon onun kalesi olarak Plaza Miranda çağırır.
Kaynak: manilastandardtoday.com
Bastion is an unusual success story in gaming.
Bastion oyun alışılmadık bir başarı öyküsüdür.
Kaynak: digitaltrends.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.