Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

aerob ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

aerob anlamı İng. aerobe
Yaşamak ve üreyebilmek için oksijene gereksinimi olan.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

aerob anlamı İng. aerobe
Oksijen varlığında yaşayabilen herhangi bir organizma. Bütün yüksek yapılı hayvan ve bitkiler zorunlu aerob, birçok bakteri ve bazı mantarlar anaerob veya isteğe bağlı anaerob canlılardır.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

aerob anlamı İng. aerobe Alm. aerobier Fr. aerobe
(Yun. aer: hava; bios: hayat) Oksijen varlığında yaşayabilen herhangi bir organizma. Bütün yüksek yapılı hayvan ve bitkiler mecburî aerob, birçok bakteri ve bazı mantarlar anaerob veya fakültatif anaerob canlılardır. Aerobik.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

aerob anlamı İng. aerob
Üremesi için oksijene gereksinim duyan ve ancak oksijen varlığında üreyebilen mikroorganizma.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

aerob anlamı İng. aerobe
Oksijen varlığında yaşayabilen organizma, aerobik.

"aerob" için örnek kullanımlar

Neisseria, proteobakteri grubuna dahil, gram negatif , aerob , diplococci 'dır. Mikroskopla incelendiğinde kahve tanesine benzer bir
Kaynak: Neisseria
Endosimbiyoz Kuramına göre mitokondri bir aerob prokaryotun ökaryotik hücre içine girerek simbiyotik olarak yaşayamaya başlaması sonucu
Kaynak: Mitokondri
Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler. Pseudomonas , Enterobakter leri, piyosiyanik basilleri
Kaynak: Aminoglikozit
Diritromisin birçok gram-pozitif aerob , gram-negatif aerob ile Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pneumoniae gibi atipik bakteri lere
Kaynak: Diritromisin
37 °C de aerob ya da fakültatif anaerob ortamlarda kolayca üretilebilirler. Sıvı besi yerlerinde değişik derecelerde bulanıklık
Kaynak: Stafilokoklar

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.