Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

desktop publishing ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"desktop publishing" için örnek kullanımlar

But for most desktop publishing projects some form of alignment is desirable.
Ama çoğu masaüstü yayıncılık projeleri için uyum çeşit arzu edilir.
Kaynak: desktoppub.about.com
9. Desktop Publishing. Desktop Publishing is another money making business.
9. Masaüstü Yayıncılık. Masaüstü Yayıncılık iş yapma bir para.
Kaynak: siliconindia.com
They were designed by Sharon Matys, desktop publishing specialist in Graphic Arts.
Onlar Sharon Matys, Grafik Sanatlar masaüstü yayıncılık uzmanı tarafından tasarlanmıştır.
Kaynak: news.holycross.edu
Search. Desktop Publishing · Get Started · Choose Software · Templates · Share.
Arama. Masaüstü Yayıncılık · seç Yazılım Get Started · Şablonlar · Paylaş.
Kaynak: desktoppub.about.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.