Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

desktop computer ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

desktop computer anlamı
masaüstü bilgisayar

"desktop computer" için örnek kullanımlar

Climbing inside a laptop is a lot trickier than repairing a desktop computer.
Bir dizüstü bilgisayar içinde Tırmanma bir masaüstü bilgisayar tamiri çok daha zordur.
Kaynak: pcworld.com
Ripping music and videos requires a powerful desktop computer if youwant to complete the task speedily.
Istiyorsun hızlı görevi tamamlamak için eğer müzik ve video Ripping güçlü bir masaüstü bilgisayar gerektirir.
Kaynak: dailytech.com
The replacement cycle for these devices varies, but is generally five to six years for a standard desktop computer or laptop.
Bu cihazlar için yedek döngüsü değişir, ancak standart bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız için genellikle beş ila altı yıl olduğunu.
Kaynak: kpax.com
For years, users have been able to run four displays on any desktop computer by simply adding a Quadro NVS display video card.
Yıllardır, kullanıcılar sadece bir Quadro NVS ekran ekran kartı ekleyerek herhangi bir masaüstü bilgisayar üzerinde dört görüntüler çalıştırmak mümkün olmuştur.
Kaynak: digitaljournal.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.