Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

etymological ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

etymological anlamı
etimolojik

"etymological" için örnek kullanımlar

The words community and communication share the same etymological DNA.
Kelimeleri topluluk ve iletişim aynı etimolojik DNA paylaşıyoruz.
Kaynak: xtra.ca
As for the etymological argument: That's in Snowquester's favor, too.
Etimolojik argüman gelince: O da, Snowquester lehine bulunuyor.
Kaynak: washingtoncitypaper.com
Kairos, etymological root of "care," is time laden with human meaning and activity.
Kairos, bir etimolojik kökü "bakım" zaman insan anlam ve aktivite ile doludur.
Kaynak: blogs.hbr.org
Resign seems to have little etymological baggage.
İstifa küçük etimolojik bagaj var gibi görünüyor.
Kaynak: alaskadispatch.com
Even though etymological research originally grew from the philological tradition, currently much etymological research is done on
Kaynak: Etymology
An etymological dictionary discusses the etymology of the words listed. some etymological information, without aspiring to focus on etymology.
Kaynak: Etymological dictionary
The etymological fallacy is a genetic fallacy that holds, erroneously, that the present-day meaning of a word or phrase should necessarily
Kaynak: Etymological fallacy
In etymology , two or more words in the same language are called doublets or etymological twins (or possibly triplets, etc.)
Kaynak: Doublet (linguistics)
The Oxford Dictionary of English Etymology is a notable etymological dictionary of the English language , published by Oxford University
Kaynak: The Oxford Dictionary of English Etymology
The Online Etymology Dictionary has been referenced by Ohio University 's Library as a relevant etymological resource and cited in the
Kaynak: Online Etymology Dictionary
In linguistics , cognates are words that have a common etymological origin. This learned term derives from the Latin wikt:cognatus |
Kaynak: Cognate

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.