Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

etymology ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

etymology anlamı
isim
1) etimoloji
2) köktenbilim
3) dilin köklerini araştıran bilim

"etymology" için örnek kullanımlar

She even sought retired East Noble teacher Bob Avery, who taught etymology.
O bile etimoloji öğretti emekli Doğu Noble öğretmeni Bob Avery, aradı.
Kaynak: journalgazette.net
Some etymology manuals suggest it means something closer to "sincere."
Bazı etimoloji kılavuzları ona yakın bir şey ifade etmektedir "samimi."
Kaynak: theweek.com
I cannot remember being ever asked about the etymology of house, fox, or sun.
Şimdiye kadar evin etimoloji, tilki, ya da güneş hakkında soruluyor hatırlayamıyorum.
Kaynak: blog.oup.com
However, this blog is about etymology, not about events or mores.
Ancak, bu blogu olmayan olaylar veya gelenekler hakkında, etimoloji ilgili.
Kaynak: blog.oup.com
Etymology is the study of the history of word s, their origins, and how their form and meaning have changed over time. "etymology (of a
Kaynak: Etymology
The vulva (from the Latin vulva, plural vulvae, see etymology ) consists of the external genital organs of the female mammal This
Kaynak: Vulva
The process of folk etymology usually took over, whereby a false meaning was extracted from a name based on its structure or sounds.
Kaynak: Toponymy
See also : German family name etymology Legal name List of common Chinese surnames List of most common surnames List of personal naming
Kaynak: Family name
These overlapping terms are variously used when discussing the acoustic behavior of musical instruments (See etymology below.)
Kaynak: Overtone

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.