Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gumbo ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

gumbo anlamı
isim
1) bamya
2) bamya çorbası

"gumbo" için örnek kullanımlar

Being in the van with us is like taking a journey through a musical gumbo.
Bizimle van olmak bir müzikal bamya bir yolculuk almak gibi.
Kaynak: clatl.com
It is Fat Tuesday, and what would the day be without a great gumbo?
Bu Fat Tuesday, ve günün büyük bir bamya olmasaydı ne olurdu?
Kaynak: huliq.com
Beyond boiling it, crawfish can be put into an etouffee, stew, gumbo or a soup.
Kaynamasını ötesinde, kerevides bir yoğurt, güveç, bamya veya bir çorba içine konabilir.
Kaynak: americanpress.com
Growing up in the south, Lee Roy appreciated good, spicy food, especially gumbo.
Güneyde büyüyen, Lee Roy iyi, baharatlı yiyecekler, özellikle bamya takdir.
Kaynak: lacrossetribune.com
Gumbo is a spicy, hearty stew or soup. Gumbo may also refer to: Gumbo (mascot), the mascot dog of the New Orleans Saints. Okra or gumbo, a
Kaynak: Gumbo (disambiguation)
Filé powder, also called gumbo filé, is a spicy herb made from the dried and ground leaves of the sassafras tree (Sassafras albidum
Kaynak: Filé powder
esculentus Moench ), known in many English-speaking countries as lady's fingers, bhindi or gumbo, is a flowering plant in the mallow family .
Kaynak: Okra

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.