Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mucous membrane ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

mucous membrane anlamı
mukoza

"mucous membrane" için örnek kullanımlar

Therefore, the mucous membrane can be eliminated more easily.
Bu nedenle, mukoza daha kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilir.
Kaynak: english.farsnews.com
A bat bite, scratch or mucous membrane exposure to bat saliva is necessary to transmit the virus.
Bir yarasa ısırığı, çizik veya yarasa tükürük mukoza maruz virüsü iletmek için gereklidir.
Kaynak: theglobaldispatch.com
It seems the mucous membrane in our noses serve as a primary defense with mucous being a rich source of antibodies and natural antimicrobial molecules.
Bu bizim burnunda mukoza antikorlar ve doğal antimikrobiyal moleküllerin zengin bir kaynağı olan mukoza ile birincil savunma olarak hizmet görünüyor.
Kaynak: prnewswire.com

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.