Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

benzen ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

benzen anlamı İng. benzene, benzol Alm. Benzol Fr. benzène, benzole
C6H6; aromatik hidrokarbonların en yalını olan, saydam, renksiz, yanıcı sıvı. (Kömür ve petrol kimyası başta gelmek üzere pek çok özdeğin bireşiminde girdi ya da çözücü olarak kullanılır.)

Güncel Türkçe Sözlük

benzen anlamı
is. kim. 1. Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. 2. esk. Benzin.

Kimya Terimleri Sözlüğü

benzen anlamı İng. benzene Alm. Benzol Fr. benzole
Formülü C6H6, k.n. 78 °C; e.n. 5 °C, mol kütlesi 78,11 g olan , doymamış bir bileşik olduğu halde bu tür bileşiklere özgü katılma tepkimelerini vermeyen; renksiz, suda çözünmeyip alkol, eter ve asetonda çözünen, organik sentezlerde, boya üretiminde çözücü olarak kullanılan ve yanıcı bir organik madde.

Türkçe - İngilizce

benzen anlamı
isim
1) benzene

benzen eş anlamlısı

benzin
is. kim. 1. Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı. 2. Bir tür organik yağ çözücü. 3. esk. Benzen.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.