Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bile ne demek?

 - 4 sözlük, 9 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bile anlamı
bağ. 1. Da, de, dahi: "Dayak yemedim, azar bile işitmedim." -A. Kutlu. 2. zf. esk. Birlikte. 3. zf. Üstelik: "Türkü çağırmak şöyle dursun, konuşamıyorduk bile." -A. Erhat.

İngilizce - Türkçe

bile anlamı
isim
1) safra
2) öd
3) huysuzluk
4) aksilik

Tarama Sözlüğü

bile anlamı
1. Birlikte, beraber. 2. Dahi, de.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bile anlamı
Bileği taşı.

*Acıpayam, Yukarıboğaz *Tavas -Denizli
-Balıkesir
Yenice *Emet -Kütahya
*Refahiye -Erzincan
-Gaziantep
*Göksun -Maraş
Kayapa *Lalapaşa -Edirne

bile anlamı
Birlikte: Eve bile mi gittiniz?

Kuzköy *Akkuş Ordu
Beşikdüzü *Vakfıkebir Trabzon

bile anlamı
Bile (bakınız» bilem)
bile anlamı
< ET birle: bile; birlikte, beraber. || bilem
bile anlamı
Birlikte, beraber

Rize

bile anlamı
Birlikte

Kuzköy *Akkuş Ordu
Beşikdüzü *Vakfıkebir Trabzon

bile eş anlamlısı

birlikte
zf. 1. Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare" -T. Fikret. 2. Yanında, beraberinde: Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?
dahi
bağ. esk. 1. Da, de: "Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim." -A. Kabaklı. 2. Bile: "Oysa bu arada o, sizi hiç tanımıyor dahi olabilir." -E. Şafak.
dâhi
is. (da:hi:) Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse, deha: "Atatürk, bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan dâhiler soyundandı." -H. Taner.
üstelik
is. 1. Üste verilen şey, fark: Saatimi bu kalemle değiştirdim, bin lira da üstelik aldım. 2. sf. Güçlü, kuvvetli, sağlam: "Benim sesim ondan daha üsteliktir!" -O. C. Kaygılı. 3. zf. Ayrıca, bir de, bundan başka: "Üstelik bu sene dimağımda büyük bir yorgunluk duyuyorum." -A. Ş. Hisar.

"bile" için örnek kullanımlar

Bakan'ın yumurtacısı: Bakan samimi değildi, elini bile sıkmadım!
Yumurtacısı Minister: The Minister was not sincere, even sıkmadım hand!
Kaynak: timeturk.com
Cameron'ın tekrar seçileceğine kendi partilileri bile inanmıyor.
The choice again, even if Cameron does not believe in his own party members.
Kaynak: timeturk.com
Açıklamada, 0.2 promil alkolün bile ruh sağlığını bozduğu vurgulandı.
The statement emphasized that impair the mental health of 0.2 promille even alcohol.
Kaynak: timeturk.com
Karakola gittiğimizde cenazemizi Malatya'ya yollamışlardı bile.
Even when we went to the police station cenazemizi yollamışlardı Malatya.
Kaynak: birgun.net

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2020 © Sözce hakları saklıdır.