Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bilim ne demek?

 - 6 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

bilim anlamı İng. science Osm. ilim Fr.science
1-Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. 2- Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

bilim anlamı İng. science Osm. ilim Lat.scientia Alm. Wissenschaft Fr. science
1-Bilimler topluluğu ve bilimsel bilgilerin tümü. 2- Tek tek bilimler. 3- Özünde bilim olarak bilim: a. Temellendirilmiş bilme. b. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci, c. Genel geçerlik ve zorunlu kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. d. Belirli bir nesne alanı ile ilgili olan soru, yargı ve bunlarla ilgili araştırmaların nesnel bağlamı. Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması: (Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur): a. Ereğe göre: kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: zaman ve uzaydaki gerçek nes nelerle ilgili olan olgu bilimleri (real bilimler) ve düşüncel, zamandışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler, c. Bilgi kaynağına göre: deneysel (empirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri), d. Yöntem ve alanına göre: doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler vb.
bilim anlamı İng. science Osm. ilim Lat.scientia Alm. Wissenschaft Fr. science
1-Bilimler topluluğu ve bilimsel bilgilerin tümü. 2- Tek tek bilimler. 3- Özünde bilim olarak bilim: a. Temellendirilmiş bilme. b. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci, c. Genel geçerlik ve zorunlu kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. d. Belirli bir nesne alanı ile ilgili olan soru, yargı ve bunlarla ilgili araştırmaların nesnel bağlamı. Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması: (Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur): a. Ereğe göre: kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: zaman ve uzaydaki gerçek nesnelerle ilgili olan olgu bilimleri (real bilimler) ve düşüncel, zamandışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler, c. Bilgi kaynağına göre: deneysel (empirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri), d. Yöntem ve alanına göre: doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler vb.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

bilim anlamı İng. science Osm. ilim Fr.science
Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalılıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

bilim anlamı İng. science Osm. ilim
Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim Altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi.

Güncel Türkçe Sözlük

bilim anlamı
is. 1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." -H. E. Adıvar. 2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. 3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Türkçe - İngilizce

bilim anlamı
isim
1) science
2) knowledge
3) scholarship
4) learning

bilim eş anlamlısı

ilim
is. 1. Bilim: "İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir" -Yunus Emre. 2. mec. Ayrıntı, özellik, nitelik.

"bilim" için örnek kullanımlar

Bilim dünyasını heyecanlandıran haber, geçen perşembe günü St.
Excited the scientific world news, last Thursday St.
Kaynak: veteknoloji.com
Akşam sokağa çıktığınızda bile havada bilim soluyorsunuz.
You breathe in the air of science even in the evening when you exit onto the street.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Bilim insanları, Tohoku depreminin uzayın kıyısından hissedildiğini ortaya çıkardı.
Scientists have revealed that felt the coast of Tohoku earthquake space.
Kaynak: haber7.com
Dün yazmaya çalıştım, bugün Türkiye bir bilim patlamasının eşiğinde gibi duruyor.
Yesterday, I tried to write, today Turkey is a science seems to be on the verge of explosion.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Popüler bilim, toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilim dir Popüler bilim ürünleri genellikle çok geniş alanda,
Kaynak: Popüler bilim
Bilim kurgu yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak oluşturulmasıdır.
Kaynak: Bilim kurgu
Bilim adamı ya da bilim insanı, geniş anlamda bilgileri elde etmek için sistem atik bir faaliyet yapan kişi demektir. anlamda ise bilim sel
Kaynak: Bilim adamı
Bilim ve Teknik, TÜBİTAK 'ın Ekim 1967'den beri yayımlanan aylık popüler bilim ve teknik dergisidir ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Kaynak: Bilim ve Teknik
Askerî bilim kurgu, bilim kurgunun bir alt türüdür. Genellikle uluslararası, gezegenlerarası, veya evrenlerarası silahlı güçlerin
Kaynak: Askerî bilim kurgu
Bilişsel bilim, zihin ve zekâ nın işleyişini ele alan, zeki sistemlerin dinamiklerini ve yapılarını araştıran disiplinlerarası bir bilim
Kaynak: Bilişsel bilim
NTV Bilim, Doğuş Yayın Grubu 'nun aylık olarak hazırladığı Mart 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında 27 sayısı yayımlanmış popüler bilim
Kaynak: NTV Bilim
Bilim Günlükleri, Captureyapım tarafından TRT Belgesel için hazırlanan televizyon programıdır. Türk bilim dünyasının gelişmelerini
Kaynak: Bilim Günlükleri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.