Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bodrum katı ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bodrum katı anlamı
is. Bir yapının zemin katının Altında olan ve oturulabilen en alt katı: "Bu acı çıngırak sesi galiba bodrum katından geldi." -Ö. Seyfettin.

Türkçe - İngilizce

bodrum katı anlamı
isim
1) basement

"bodrum katı" için örnek kullanımlar

Şu an yerleştikleri evin bodrum katı yaşanılır bir yer gibi değil.
There are currently settled in a place like the house is not habitable basement.
Kaynak: ilkehaberajansi.com.tr
Getirildiğimiz yer Ankara'da bir emniyet müdürlüğünün bodrum katı.
Brought on a police headquarters in Ankara in the basement.
Kaynak: t24.com.tr
Kasrın bodrum katı ise kütüphane olarak kullanılmış.
Basement floor of the pavilion was used as a public library.
Kaynak: haberturk.com
Yüksek giriş, kot 1 gibi ifadelerin Türkçesi, yedi tepeli İstanbul 'un yokuşlu semtlerinde bodrum katı oluyor.
High input, level 1 terms such as Turkic, seven hills of Istanbul is hilly districts basement.
Kaynak: radikal.com.tr

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.